1 – 7 август – Световна седмица на кърменето

0
106

 

Тази година у нас се навършват 16 годиниот отбелязването на ежегоднатаСветовна седмица на кърменето, с мотоДа се застъпим за кърменето – обучение и подкрепа.Световната седмица на кърменето се отбелязва всяка година от 1 до 7 август – глобална инициатива за насърчаване, подкрепа и защита на кърменето. Началото е поставенопрез 1992 година от WABA – Световеналианс за активна подкрепа на кърменето.

Кърменето е естествен начин на хранене на новороденото, който му осигурява нормален растеж и развитие. Това е едно от изключителните предимства на естественото хранене. Майките произвеждат антитела срещу всяка болест, което прави кърмата специална в борбата със заболяванията, на които детето също е изложено. Кърменето осигурява в различна степен и защита срещу въздействието на голям брой инфекциозни заболявания, дава най-добрият старт в живота на бебетата и има дългосрочни ефекти както за здравето, интелектуалното развитие и благополучието на детето, така и за кърмещата майка. Кърменето е оптимален начин за хранене на бебетата: здравословен, екологично чист, незамърсяващ околната среда, икономически изгоден. Естествената кърма е най-добрата храна за бебето защото е натурален продукт за храненето на бебето, тя е винаги чиста и от нея бебето не може да получи чревна инфекция. Кърмата съдържа балансирано количество хранителни вещества във форма, която е най-подходяща за усвояване от бебешкия организъм.

Кърменетоможе да се приеме катоспециалнопреживяване на майката и бебето, имащо три аспекта: хранене, физическа и емоционалнаблизост. Извършенитепрезпоследнотодесетилетиемедицинскиизследвания, доказват, че с повишаванестепента на кърмене се оказва положителен резултат по отношение наобщественотоздраве, превенция на хроничнитенезаразниболести и имабезспорни ползи, както за бебето, така и за майката.

По време на настоящатаСветовна седмица на кърменето си напомняме, че е времевсички да гарантираме, да се ангажираме и да насърчимдействията в подкрепа на кърменето. Товащеспомогне за осигуряване на оцеляването, здравето и благополучието на децата и техните семейства.