Общините с финансови проблеми през 2020 година са 18, пише в анализ на Министерството на финансите. От тях 16 са определени в списъка според изискванията на Закона за публичните финанси и още две, защото голяма част от разходите им са с европейски пари.

В края на 2019 г. спрямо 2018 г. намалява броят на общините, отговарящи на условията за финансово оздравяване по чл. 130а от Закона за публичните финанси /ЗПФ/, пише в анализа.

Наблюдава се относително еднаква структура на разходите по икономически елементи, но се отбелязват и тенденции за по-добро управление на бюджетните средства от страна на редица общини, посочват експертите.

Средният за страната дял на покритие на разходите за местни дейности с приходи се понижава до 78,02 на сто през 2019 година, спрямо 82,38 на сто през 2018 г., като 64 общини постигат резултат над средното за страната. По отношение на бюджетното салдо спрямо общите постъпления по отчет – средното равнище за страната към края на 2019 г. е минус 2,90 процента (при 1,70 на сто в края на 2018 година). Делът на просрочените задължения от планираните приходи, изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от централния бюджет на национално равнище за страната нараства до 5,81 на сто в края на 2019 г. (при 4,40 на сто през 2018 г.).

Като общини с финансови затруднения през 2020 г. Министерството на финансите определя 16 общини по чл. 130а от ЗПФ. Това са – Струмяни, Созопол, Аврен, Белоградчик, Брегово, Димово, Добрич, Кърджали, Кочериново, Сапарева баня, Велинград, Септември, Неделино, Чепеларе, Минерални бани и Стамболово.

Общините, които през 2020 г. отпадат от списъка за финансово оздравяване, са 6 – Кресна, Криводол, Оряхово, Перник, Цар Калоян и Девин. Общините, които попадат в списъка за финансово оздравяване през 2020 г., но не фигурират в този за 2019 г. , са пет – Аврен, Добрич, Сапарева баня, Велинград и Минерални бани. Общините Аврен и Добрич за пръв път попадат в този списък. Общините, които трайно попадат в списъка за финансово оздравяване в периода 2016 – 2020 г., са шест – Струмяни, Димово, Септември, Неделино, Чепеларе и Стамболово.

На основание на чл. 90, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. като общини с финансови затруднения се определят и общините Борино и Чирпан, тъй като наличните към края на 2019 г. задължения към доставчици в отчетна група сметки за средства от Европейския съюз, надвишават 50 на сто от отчетените към края на годината разходи по бюджета на общината, независимо дали са налице условията по чл. 130а, ал. 1 от Закона за публичните финанси. Тези две общини през 2020 г. следва да прилагат разпоредбите на глава осма “а” от ЗПФ, посочват от Министерството на финансите.

Източник: Dariknews.bg

loading...