ЩАДЯЩО ИЗСЛУШВАНЕ НА ДЕЦА – ЖЕРТВИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИХА ОТ ИСДП

0
756

Още шест “сини стаи” ще бъдат открити в страната до 2018 година по проект на Министерството на правосъдието за щадящо изслушване на деца – свидетели или пострадали от престъпление. Това стана ясно на пресконференция, дадена вчера от Златка Йорданова, директор на Център за застъпничество и подкрепа „Зона заКрила” към ИСДП и Нели Батанова – и.ф. председател на Окръжен съд – Шумен.

Посочено бе, че страната ни е в процес на транспониране на европейската директива 2012/29/ЕС, която предвижда да се премахне „разпокъсаната” досега практика и законът да осигури координирана подкрепа на пострадалите във всеки един момент – от първото съмнение за насилие, през полицейското разследване и съда, до възстановяването им от травмата на преживяното, но промените в законодателството се бавят.
През 2015 г. 1757 са престъпленията против личността , завършили с осъждане у нас. 19% от тях са деца жертви, минали през съдебна процедура и вероятно са изправени в съдебна зала в присъствието на подсъдимия. 24 са приключилите в съдилищата в област Добрич дела за престъпления против личността, пострадали деца от престъпления – 4. Практиката за щадящо изслушване на деца свидетели или пострадали от насилие и/или престъпление в „сини” стаи е от 10 години, но все още не се използва достатъчно, въпреки че у нас вече съществуват 15 такива помещения. Въпреки предвидените допълнителни 6 „сини” стаи, които ще се открият до 2018 г. по проект на Министерство на правосъдието, има области, които ще останат непокрити.
В услугите, управлявани от Института до края на 2015 г 204 деца са ползвали сините стаи, от тях 40 са по граждански дела и 164 – по наказателни. Най-малкият клиент на услугата е бил дете на 4 години, по наказателно дело.
Вече има практика на ползване на стаята в съседни съдебни райони. Най-близката такава за Добрич е във Варна, както и в „Зона ЗаКрила” – Шумен. Друга възможност е да се ползват услугите на мобилния екип за разпит на деца към Института – обучени психолози и социални работници, по заявка на органите, поискали разпитът на дете да се извърши според процедурите за щадящо правосъдие. По-бавно, но устойчиво решение е включването на услугите за подкрепа на жертвите в местните приоритети и регионалното им планиране в областната или общинската стратегия. Откриването на „синята” стая в действащите на място социални услуги я прави многофункционална – тя се ползва при граждански дела, в случаите на домашно насилие, тежки бракоразводни дела, осиновяване.
С промените в законодателството „сините” стаи остават само част от ресурса, в подкрепата на жертвите – деца и възрастни. Работата в екип от полицаи, съдии, прокурори, социални работници, психолози и лекари при случаите на деца-жертви се пилотира от Института по социални дейности и практики от почти две години във Видин. Нещо повече – вече над година се предлага от Института като социална услуга, съвместно с УНИЦЕФ-България и общините Шумен и Монтана в центровете за застъпничество и подкрепа за деца жертви на насилие „Зона заКрила”. Там към практиката за щадящо изслушване се прибавят психическа и терапевтична подкрепа; медицински грижи; правно консултиране и застъпничество; рехабилитация. Всичко това – „под един покрив”, където специалистите работят заедно  в екип, всеки в своята област и роля в интерес на детето. НДТ