Уважаема редакция, имаме взаимоотношения като собственици на земя с фирма „Атанасов биоенерджи“  – Добрич,  с управител Атанас Генчев Атанасов, в случая с договор сме му дали земята си да я арендува. Тъй като многократно правихме неуспешни опити да се свържем с арендатора, молим чрез медията Ви да отправим нашия въпрос към него:

Г-н Атанасов, не отговорихте нито на писмото,нито на многократните телефонни обаждания на лични и служебни телефони във фирмата Ви.Това е вероятно Вашето европейско мислене,това е Вашето представяне пред ЕС.

Сега за пореден път, като страна по договора с Вас,ще благоволите ли да ни уважите като страна и да отговорите КОГА ще ни изплатите дължимите ренти за земята, която сме Ви предоставили за стопанисване под аренда? По договор това трябваше да стане до края на 2018 г.

 Р. ЯНЕВА, П. НИКОЛОВА, П. МИТЕВ

loading...