От 8 януари се променят цените на предлаганите услуги, уведомява на сайта си„Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД.

Изписани са цените без ДДС. Цената за услугата „доставяне на вода на потребителите” вече е 2,155 лв./куб. м, а цената за услугата „отвеждане на отпадъчни води” е 0,261 лв./куб. м.

Цената за услугата „пречистване на отпадъчни води”:

-Битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. – 0,318 лв./куб. м
-Промишлени и други стопански потребители
Степен на замърсяване 1 – 0,419 лв./куб. м
Степен на замърсяване 2 – 0,681 лв./куб. м
Степен на замърсяване 3 – 0,83 лв./куб. м

С ДДС гражданите вече ще плащат по 3.28 лв. за кубик вода, при 3.13 лв. досега, съобщи Дарик радио Добри.

ИНФЛАЦИЯТА ПРОДЪЛЖАВА

 

Коментирай