ЦИК ОФИЦИАЛНО ОБЯВИ ИМЕНАТА НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В 48-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

0
422
 • Централната избирателна комисия прие решение, с което обяви поименно избраните 240 депутати в 48-ото Народно събрание. Решението се публикува в Държавен вестник.

 

Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1564-НС
София, 7 октомври 2022 г.

ОТНОСНО: обявяване на избраните народни представители в Четиридесет и осмото Народно събрание

Постъпили са заявления от народни представители по чл. 299, ал. 1 от Изборния кодекс, както следва:

 1. от Мустафа Сали Карадайъ, ЕГН …, с вх. № НС-22-478 от 06.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „Движение за права и свободи“ в Тридесети изборен район – Шуменски;
 2. от Станислав Димитров Анастасов, ЕГН …, с вх. № НС-22-480 от 06.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „Движение за права и свободи“ в Единадесети изборен район – Ловешки;
 3. от Цветан Иванов Енчев, ЕГН …, с вх. № НС-22-482 от 06.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „Движение за права и свободи“ в Шести изборен район – Врачански;
 4. от Делян Славчев Пеевски, ЕГН …, с вх. № НС-22-486 от 06.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „Движение за права и свободи“ в Първи изборен район – Благоевградски;
 5. от Йордан Кирилов Цонев, ЕГН …, с вх. № НС-22-488 от 06.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „Движение за права и свободи“ в Четвърти изборен район – Великотърновски;
 6. от Халил Реджепов Летифов, ЕГН …, с вх. № НС-22-489 от 06.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „Движение за права и свободи“ в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски;
 7. от Иво Георгиев Русчев, ЕГН …, с вх. № НС-22-470 от 06.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Двадесет и пети изборен район – София;
 8. от Александър Димитров Арангелов, ЕГН …, с вх. № НС-22-471 от 06.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Двадесет и шести изборен район – Софийски;
 9. от Костадин Тодоров Костадинов, ЕГН …, с вх. № НС-22-472 от 06.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Двадесет и пети изборен район – София;
 10. от Петър Николаев Петров, ЕГН …, с вх. № НС-22-473 от 06.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Дванадесети изборен район – Монтана;
 11. от Цончо Томов Ганев, ЕГН …, с вх. № НС-22-474 от 06.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ във Втори изборен район – Бургаски;
 12. от Стоян Николов Таслаков, ЕГН …, с вх. № НС-22-476 от 06.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Седемнадесети изборен район – Пловдивски;
 13. от Александър Димитров Арангелов, ЕГН …, с вх. № НС-22-471 от 06.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Двадесет и шести изборен район – Софийски;
 14. от Виолета Колева Комитова, ЕГН …, с вх. № НС-22-504 от 07.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ във Втори изборен район – Бургаски;
 15. от Стефан Динчев Янев, ЕГН …, с вх. № НС-22-505 от 07.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ в Двадесет и четвърти изборен район – София;
 16. от Ивайло Николаев Мирчев, ЕГН …, с вх. № НС-22-503 от 07.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) в Осемнадесети изборен район – Разградски;
 17. от Елисавета Димитрова Белобрадова, ЕГН …, с вх. № НС-22-502 от 07.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) в Двадесет и трети изборен район – София;
 18. от Надежда Георгиева Йорданова, ЕГН …, с вх. № НС-22-501 от 07.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) в Двадесет и трети изборен район – София;
 19. от Христо Любомиров Иванов, ЕГН …, с вх. № НС-22-500 от 07.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) в Шестнадесети изборен район – Пловдив;
 20. от Иван Валентинов Иванов, ЕГН …, с вх. № НС-22-497 от 07.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ в Деветнадесети изборен район – Русенски;
 21. от Кристиан Иванов Вигенин, ЕГН …, с вх. № НС-22-498 от 07.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ в Тридесет и първи изборен район – Ямболски;
 22. от Корнелия Петрова Нинова, ЕГН …, с вх. № НС-22-499 от 07.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ в Двадесет и пети изборен район – София;
 23. от Николай Денков Денков, ЕГН …, с вх. № НС-22-508 от 07.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция Продължаваме Промяната в Тридесети изборен район – Шуменски;
 24. от Асен Васков Василев, ЕГН …, с вх. № НС-22-507 от 07.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция Продължаваме Промяната в Двадесет и девети изборен район – Хасковски;
 25. от Росен Добрев Костурков, ЕГН …, с вх. № НС-22-506 от 07.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция Продължаваме Промяната в Седемнадесети изборен район – Пловдивски;
 26. от Красимир Георгиев Вълчев, ЕГН …, с вх. № НС-22-494 от 07.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция ГЕРБ-СДС в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски;
 27. от Радомир Петров Чолаков, ЕГН …, с вх. № НС-22-495 от 07.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция ГЕРБ-СДС в Шестнадесети изборен район – Пловдив;
 28. от Десислава Вълчева Атанасова, ЕГН …, с вх. № НС-22-496 от 07.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на коалиция ГЕРБ-СДС в Деветнадесети изборен район – Русенски.

Като съобрази гореизложеното, както и като взе предвид Решение № 1547-НС от 5 октомври 2022 г., Решение № 1560-НС, Решение № 1561-НС от 6 октомври 2022 г., Решение № 1562-НС и Решение № 1563-НС от 7 октомври 2022 г. и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, ал. 1, т. 4 и т. 5, чл. 300, ал. 2, чл. 299, ал. 1 и ал. 3 и чл. 298 от Изборния кодекс и Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Обявява за избрани за народни представители в Четиридесет и осмото Народно събрание по изборни райони и кандидатски листи:

 

Първи изборен район – Благоевградски
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Делян Славчев Пеевски
2 103 Елхан Мехмедов Кълков
9. Продължаваме Промяната
1 101 Андрей Атанасов Гюров
2 102 Владимир Славев Табутов
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 102 Цвета Валентинова Рангелова
15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
1 101 Надежда Данаилова Самарджиева
24. ГЕРБ-СДС
1 101 Росен Димитров Желязков
2 122 Стефан Апостолов Апостолов
3 103 Костадин Томов Стойков
4 104 Георги Иванов Георгиев
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1 105 Богдан Емилов Боцев
Втори изборен район – Бургаски
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Севим Исмаил Али
2 102 Ешереф Кязим Ешереф
9. Продължаваме Промяната
1 101 Константин Живков Бачийски
2 102 Христо Симеонов Симеонов
3 103 Богомил Иванов Петков
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 101 Цончо Томов Ганев
2 102 Борис Димитров Аладжов
15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
1 101 Виолета Колева Комитова
24. ГЕРБ-СДС
1 101 Жечо Дончев Станков
2 102 Любен Любенов Дилов
3 103 Галя Стоянова Желязкова
4 104 Андрей Стоянов Рунчев
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
1 102 Димитър Георгиев Найденов
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1 101 Петър Георгиев Кънев
Трети изборен район – Варненски
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Ерджан Себайтин Ебатин
9. Продължаваме Промяната
1 101 Даниел Максим Лорер
2 102 Калоян Тонев Икономов
3 103 Антон Йорданов Тонев
4 104 Снежана Великова Апостолова
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 102 Николай Кръстев Костадинов
2 103 Юлиян Каменов Губатов
15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
1 101 Александър Георгиев Николов
24. ГЕРБ-СДС
1 101 Даниел Павлов Митов
2 104 Славена Димитрова Точева
3 102 Красен Кирилов Кралев
4 103 Павел Алексеев Христов
5 105 Бранимир Николаев Балачев
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
1 101 Атанас Петров Атанасов
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1 101 Борислав Гуцанов Гуцанов
Четвърти изборен район – Великотърновски
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Йордан Кирилов Цонев
9. Продължаваме Промяната
1 101 Йордан Ивов Терзийски
2 102 Милен Илиев Матеев
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 101 Станислав Добринов Стоянов
24. ГЕРБ-СДС
1 101 Костадин Георгиев Ангелов
2 103 Димитър Стойков Николов
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
1 101 Людмила Николаева Илиева
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1 101 Явор Руменов Божанков
Пети изборен район – Видински
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1 102 Димитър Иванов Аврамов
9. Продължаваме Промяната
1 101 Иво Георгиев Атанасов
24. ГЕРБ-СДС
1 101 Росица Любенова Кирова
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
1 101 Любен Иванов Иванов
Шести изборен район – Врачански
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Цветан Иванов Енчев
9. Продължаваме Промяната
1 101 Деница Димитрова Симеонова
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 101 Ивайло Василев Папов
24. ГЕРБ-СДС
1 101 Петя Цветанова Аврамова
2 102 Мартин Николаев Харизанов
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1 101 Атанас Зафиров Зафиров
Седми изборен район – Габровски
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Юсеин Хасанов Вейселов
9. Продължаваме Промяната
1 101 Радостин Петев Василев
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 101 Даниел Петров Петров
24. ГЕРБ-СДС
1 101 Томислав Пейков Дончев
Осми изборен район – Добрички
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Ертен Белгинова Анисова
9. Продължаваме Промяната
1 101 Йорданка Яникова Костадинова
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 101 Константина Венциславова Петрова
24. ГЕРБ-СДС
1 101 Деница Евгениева Сачева
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
1 101 Албена Симеонова Върбанова
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1 101 Мая Йорданова Димитрова
Девети изборен район – Кърджалийски
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1 102 Мукаддес Юсуф Налбант
2 103 Байрам Юзкан Байрам
3 104 Адлен Шукри Шевкед
4 105 Павлин Павлов Кръстев
15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
1 101 Григор Александров Захариев
Десети изборен район – Кюстендилски
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
9. Продължаваме Промяната
1 101 Георги Николаев Стамов
24. ГЕРБ-СДС
1 101 Христо Богомилов Терзийски
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
1 101 Николай Димитров Табаков
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1 101 Бойко Любомиров Клечков
Единадесети изборен район – Ловешки
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Станислав Димитров Анастасов
9. Продължаваме Промяната
1 101 Искрен Цветославов Арабаджиев
24. ГЕРБ-СДС
1 101 Николай Нанков Нанков
2 102 Георг Даниелов Георгиев
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1 101 Вяра Емилова Йорданова
Дванадесети изборен район – Монтана
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1 102 Надя Йорданова Петрова
9. Продължаваме Промяната
1 101 Инна Владимирова Иванова
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 101 Петър Николаев Петров
24. ГЕРБ-СДС
1 101 Ирена Методиева Димова
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1 101 Ирена Тодорова Анастасова
Тринадесети изборен район – Пазарджишки
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1 103 Небие Исмет Кабак
2 104 Осман Акчай Мурадов
9. Продължаваме Промяната
1 101 Ивайло Валентинов Шотев
2 102 Петър Николаев Куленски
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 102 Десислава Илиева Георгиева
24. ГЕРБ-СДС
1 101 Екатерина Спасова Гечева-Захариева
2 104 Стефан Неделчев Мирев
3 103 Димитър Иванов Гечев
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1 101 Драгомир Велков Стойнев
Четиринадесети изборен район – Пернишки
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
9. Продължаваме Промяната
1 101 Бойко Илиев Рашков
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 101 Димо Георгиев Дренчев
24. ГЕРБ-СДС
1 101 Кирил Миланов Ананиев
2 108 Христина Иванова Георгиева
Петнадесети изборен район – Плевенски
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Марио Киров Рангелов
9. Продължаваме Промяната
1 101 Иван Маркос Христанов
2 102 Иван Косев Манев
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 101 Ивелин Първанов Първанов
24. ГЕРБ-СДС
1 101 Пламен Тачев Петров
2 102 Деница Пламенова Николова
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
1 101 Стоян Александров Михалев
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1 101 Румен Василев Гечев
2 103 Илиян Славейков Йончев
Шестнадесети изборен район – Пловдив
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Танер Мехмед Али
9. Продължаваме Промяната
1 101 Никола Георгиев Минчев
2 102 Христо Йорданов Даскалов
3 104 Венцислава Милчова Любенова
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 101 Ангел Жеков Георгиев
15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
1 102 Лилия Недкова Недева
24. ГЕРБ-СДС
1 102 Стефан Иванов Шилев
2 103 Вежди Летиф Рашидов
3 104 Радомир Петров Чолаков
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
1 101 Христо Любомиров Иванов
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1 102 Иван Богомилов Петков
Седемнадесети изборен район – Пловдивски
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Рамадан Байрам Аталай
9. Продължаваме Промяната
1 101 Росен Добрев Костурков
2 102 Стою Теодоров Стоев
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 101 Стоян Николов Таслаков
15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
1 102 Румен Маринов Йончев
24. ГЕРБ-СДС
1 101 Десислава Цветанчова Трифонова
2 104 Младен Николов Шишков
3 102 Иван Йовков Червенков
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
1 101 Йордан Яворов Иванов
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1 101 Веска Маринова Ненчева
2 102 Манол Трифонов Генов
Осемнадесети изборен район – Разградски
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Ахмед Реджебов Ахмедов
2 102 Ихсан Халил Хаккъ
24. ГЕРБ-СДС
1 102 Гюнай Хюсмен Хюсмен
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
1 101 Ивайло Николаев Мирчев
Деветнадесети изборен район – Русенски
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Ализан Нихат Яхова
9. Продължаваме Промяната
1 102 Рена Енчева Стефанова
2 103 Димитър Данаилов Недялков
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 101 Златан Стоянов Златанов
24. ГЕРБ-СДС
1 101 Десислава Вълчева Атанасова
2 105 Драгомир Дамянов Драганов
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
1 104 Иван Белчев Белчев
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1 101 Иван Валентинов Иванов
Двадесети изборен район – Силистренски
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Джевдет Ибрям Чакъров
2 102 Гюнер Нихат Ахмед
9. Продължаваме Промяната
1 101 Стоян Иванов Георгиев
24. ГЕРБ-СДС
1 101 Ивелин Статев Иванов
Двадесет и първи изборен район – Сливенски
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Хатидже Мехмедова Георгиева
9. Продължаваме Промяната
1 101 Татяна Славова Султанова-Сивева
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 101 Климент Пламенов Шопов
24. ГЕРБ-СДС
1 101 Десислава Жекова Танева
2 102 Мария Щерева Белова
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1 101 Деян Цанков Дечев
Двадесет и втори изборен район – Смолянски
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Хайри Реджебов Садъков
2 102 Анджей Веселинов Джандев
9. Продължаваме Промяната
1 101 Михал Григоров Камбарев
24. ГЕРБ-СДС
1 101 Красимир Митков Събев
Двадесет и трети изборен район – София
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
9. Продължаваме Промяната
1 103 Настимир Ананиев Ананиев
2 104 Васил Христов Пандов
3 105 Венко Николов Сабрутев
4 106 Васил Стефанов Стефанов
5 107 Искрен Николаев Митев
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 101 Николай Георгиев Дренчев
2 103 Маргарита Атанасова Генчева
15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
1 101 Даниела Станимирова Дашева
24. ГЕРБ-СДС
1 101 Румен Димитров Христов
2 102 Александър Руменов Ненков
3 103 Николай Нидал Алгафари
4 104 Александър Койчев Иванов
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
1 101 Надежда Георгиева Йорданова
2 103 Божидар Пламенов Божанов
3 107 Елисавета Димитрова Белобрадова
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1 101 Христо Танчев Проданов
Двадесет и четвърти изборен район – София
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
9. Продължаваме Промяната
1 101 Кирил Петков Петков
2 102 Петър Георгиев Петров
3 103 Андрей Иванов Цеков
4 104 Георги Станчев Георгиев
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 104 Ивайло Георгиев Чорбов
15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
1 101 Стефан Динчев Янев
24. ГЕРБ-СДС
1 101 Тома Любомиров Биков
2 102 Рая Назар Назарян
3 103 Евгения Бисерова Алексиева
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
1 104 Мартин Димитров Димитров
2 106 Кремена Миленова Кунева
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1 101 Георги Страхилов Свиленски
Двадесет и пети изборен район – София
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
9. Продължаваме Промяната
1 101 Христо Христов Петров
2 102 Калина Бориславова Константинова
3 103 Венеция Огнянова Нецова-Ангова
4 104 Цветелина Калинова Симеонова-Заркин
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 101 Костадин Тодоров Костадинов
2 102 Иво Георгиев Русчев
15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
1 101 Георги Атанасов Самандов
24. ГЕРБ-СДС
1 102 Христо Георгиев Гаджев
2 103 Анна Василева Александрова
3 104 Лъчезар Богомилов Иванов
4 105 Петър Николаев Николов
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
1 101 Владислав Панчев Панев
2 103 Александър Димитров Симидчиев
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1 101 Корнелия Петрова Нинова
Двадесет и шести изборен район – Софийски
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1 102 Петър Пандушев Чобанов
9. Продължаваме Промяната
1 101 Александър Димитров Дунчев
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 101 Александър Димитров Арангелов
15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
1 101 Гален Симеонов Монев
24. ГЕРБ-СДС
1 101 Младен Найденов Маринов
2 109 Валентин Мирчов Милушев
3 103 Марин Василев Маринов
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1 101 Иван Ивайлов Ченчев
Двадесет и седми изборен район – Старозагорски
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Халил Реджепов Летифов
9. Продължаваме Промяната
1 101 Радослав Стефанов Рибарски
2 102 Радослав Красенов Василев
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 101 Искра Михайлова Михайлова
2 102 Димитър Пламенов Пашев
15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
1 101 Николай Димитров Благоев
24. ГЕРБ-СДС
1 101 Красимир Георгиев Вълчев
2 102 Маноил Минчев Манев
3 103 Илиана Петкова Жекова
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
1 101 Атанас Владиславов Славов
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1 101 Георги Янчев Гьоков
Двадесет и осми изборен район – Търговищки
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Джейхан Хасанов Ибрямов
2 102 Имрен Исметова Мехмедова
24. ГЕРБ-СДС
1 101 Теменужка Петрова Петкова
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
1 101 Илина Симеонова Мутафчиева
Двадесет и девети изборен район – Хасковски
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Сезгин Юсеин Мехмед
9. Продължаваме Промяната
1 101 Асен Васков Василев
2 102 Веселин Жеков Недев
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 101 Георги Николаев Георгиев
15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
1 101 Тихомир Недев Георгиев
24. ГЕРБ-СДС
1 101 Делян Александров Добрев
2 102 Георги Тенев Станков
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1 101 Смиляна Николова Нитова-Кръстева
Тридесети изборен район – Шуменски
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1 101 Мустафа Сали Карадайъ
2 102 Хамид Бари Хамид
9. Продължаваме Промяната
1 101 Николай Денков Денков
24. ГЕРБ-СДС
1 102 Илтер Бейзатов Садъков
2 103 Ралица Тодорова Ангелова
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1 102 Иван Валентинов Ганчев
Тридесет и първи изборен район – Ямболски
№ по ред № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
9. Продължаваме Промяната
1 101 Мирослав Николаев Иванов
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1 101 Никола Ангелов Димитров
24. ГЕРБ-СДС
1 101 Димитър Ангелов Иванов
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1 101 Кристиан Иванов Вигенин

Решението да се обнародва незабавно в „Държавен вестник”.

 

 

Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

Зам.-председател: Димитър Димитров

Зам.-председател: Емил Войнов

Зам.-председател: Росица Матева

Член: Георги Баханов

Член: Гергана Стоянова

Член: Елка Стоянова

Член: Ерхан Чаушев

Член: Йорданка Ганчева

Член: Любомир Георгиев

Член: Силвия Стойчева

Член: Цветанка Георгиева