ЦЕНТРАЛНО  ВОЕННО  ОКРЪЖИЕ

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ДОБРИЧ

9300, гр.Добрич, бул. „Добруджа” № 4, ет.4, тел. 058 664764

 

 

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбин авъв формирования на Сухопътните войски

Със заповед № ОХ-188/10.03.2021г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 195 (сто деветдесет и пет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски,както следва:

№ по

ред

Военно формирование Брой
1 в. ф. 24150 -Стара Загора 3
2 в. ф. 54230 – Стара Загора 4
3 в. ф. 48430 – Стара Загора 8
4 в. ф. 44200 – Стара Загора 4
5 в. ф. 54140 – Стара Загора 2
6 в. ф. 52590 – Ямбол 6
7 в. ф. 54100 – Ямбол 9
8 в. ф. 38220 – Плевен 4
9 в. ф. 34840 – Карлово 23
10 в. ф. 44370 – Карлово 12
11 в. ф. 42000 – Карлово 12
12 в. ф. 38640 – Казанлък 12
13 в. ф. 54890 – Казанлък 11
14 в. ф. 26400 – Благоевград 5
15 в. ф. 56040 – Благоевград 30
16 в. ф. 54990 – Враца 10
17 в. ф. 28330 – Смолян 20
18 в. ф. 24620 – Свобода 10
19 в. ф. 42600 – Мусачево 10

 

Срок за подаване на заявленията до 23.04.2021 г.

Повече информация може да получите от офиса за военен отчет към общината или на телефон: 058/604 205, както от сайтовете на Централно военно окръжие: www.comd.bg и Министерство на отбраната: www.mod.bg

Образци от формулярите и подробностите за  кандидатстване са изложени във Военно окръжие – Добрич, бул. “Добруджа” № 4, ет. 4, тел. 058/664 764 и 0882/552 019, където се подават необходимите документи.

loading...