Цена на сделките със земеделската земя в област Добрич през 2019 година

През 2019 г. средната цена на сделките с ниви в област Добрич достига
2 041 лв. за един декар, което е с 20.3% повече в сравнение с 2018 година (табл. 1). Спрямо средната стойност за страната (1 053 лв./дка) през 2019 г. средната цена на нивите в област Добрич е по-висока с 93.8 %. Спрямо предходната година през 2019 г. увеличение се отчита и на средната цена на земеделската земя – с 15.7% и продължава да бъде най-висока в цялата страна.

 

 1. Средни цени на сделките със земеделска земя в област Добрич по категории
    за използване на земята през периода 2014 – 2019 година

                                                                                                                                    Лв./дка

Категории на земята 2014 2015 2016 2017 2018 2019  
Ниви 1256 1409 1603 2032 1697 2041  
Овощни насаждения # # # # # #  
Лозя # 1237 # # # #  
Постоянно затревени площи # # # # # #  
„ # “- прекъснат ред              

 

 

През 2019 г. най-висока е цената на сделките с ниви в община Добрич-села – 2 352 лв. на декар, което е с 19.3% повече спрямо предходната година. Повишение в цената на сделките с ниви през 2019 г. спрямо предходната година няма в останалите общини на областта (табл. 2).

 

 1. Средни цени на сделките с ниви в област Добрич по общини

през периода 2014 – 2019 година

                                                                                                                                               Лв./дка
Регионално ниво 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Общо област Добрич 1 256 1 409 1 603 2 032 1 697 2 041
             
Балчик 1 246 1 739 2 190 2 126 2 635 2 038
Генерал Тошево 1 561 1 718 1 550 1 922 1 656 2 136
Добрич-град
Добрич-села 1 105 1 139 1 373 2 347 1 971 2 352
Каварна 1 566 1 564 1 776 1 936 2 369
Крушари 1 229 990 1 551 1 780 1 590
Тервел 966 963 1242 825 1 121 1 569
Шабла 1 507 1 381 1 721 1 977 2 312 1 645

 

               „ – “ – няма случай

„ .. “ – конфиденциални данни

 

Цена на рентата на земеделска земя в област Добрич през 2019 година

 

През 2019 г. в област Добрич средната цена за наем/аренда на един декар ниви достига 87 лв., което е с 4.4% по-малко спрямо 2018 година. В сравнение със средната цена за страната (49 лв./дка), през 2019 г. цената за наем/аренда на един декар ниви в област Добрич е по-висока със 77.6%. Средната цената за наем/аренда на един декар постоянно затревени площи е 8 лв., и е с 52.9% по-ниска спрямо предходната година (табл. 3).

 

 1. Средни цени на рентата на земеделска земя по категории за

използване на земята през периода 2014 – 2019 година

Лв./дка

Категории на земята 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ниви 80 82 85 87 91 87
Овощни насаждения # # # # # #
Лозя .. # # # # #
Постоянно затревени площи # # # 27 17 8
„ # “- прекъснат ред            

„ .. “ – конфиденциални данни

 

През 2019 г. най-висока е средната цена за наем/аренда на един декар ниви в община Балчик – 95 лв., като спрямо 2018 г. тя отбелязва спад с 6.93% (табл. 4). Намаление в цената, платена за наем/аренда на един декар ниви през 2019 г. спрямо предходната година е отбелязано във всички общини от областта.

 1. 4. Средни цени на рентата на земеделската земя по в област Добрич през периода 2014 – 2019 година
                                                                                                                          Лв./дка
  Регионално ниво 2014 2015 2016 2017 2018 2019  
  Общо област Добрич 80 82 85 87  

91

 

87

 
                 
  Балчик 93 90 96 97 102 95  
  Генерал Тошево 78 81 79 82 88 84  
  Добрич-град 81 81 82 83 92  
  Добрич-села 82 84 89 93 93 90  
  Каварна 71 79 81 83 91 83  
  Крушари 74 83 77 77 81 81  
  Тервел 76 76 74 77 84 83  
  Шабла

 

73 80 82 85 92 83  
 

„ – “ – няма случай

 

 

 Илга ИВАНОВА,

главен експерт “Статистически изследвания”

 1. ДОБРУДЖАНЦИ
 2. НДТ – НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА – NDT NEWS
 3. ДОБРИЧ: ВЧЕРА-ДНЕС-УТРЕ
 4. ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
 5. МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
 6. КОТКИТЕ НА ДОБРИЧ
 7. БЪЛГАРИТЕ
 8. ОБЩИНА ГРАД ТЕРВЕЛ
 9. ОБЩИНИ ШАБЛА И КРУШАРИ
 10. РИБОЛОВ
 11. ГЮВЕЧ
 12. БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
 13. България – Китай 中国保加利
 14. ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST
 15. ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА: жени – пари – власт