Хранителни продукти ще бъдат раздадени на 755 жители на община Добричка в рамките на кампанията на Българския червен кръст по процедура „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни пакети 2020“ на Оперативна програма за храни и основно материално подпомагане. Сред правоимащите са лица и семейства, получили помощи за отопление; майки – осиновителки; лица с над 90% степен на увреждане; лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия; получилите еднократна помощ във връзка с COVID 19.

Хранителните пакети съдържат брашно, захар, спагети, леща, фасул, консерви с различни зеленчуци, риба и месо. Раздаването на хуманитарната помощ в населените места в община Добричка започва на 13 октомври и ще приключи на 18 октомври.

Определените лица ще получават продуктите, осигурени от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица и Агенцията за социално подпомагане, в сградите на кметствата по предварително обявен график.

13 октомври

С.Паскалево, с.Стефан Караджа, с.Овчарово, с.Сливенци, с.Свобода, с.Царевец, с.Божурово, с.Козлодуйци, с.Лясково, с. Житница, с.Черна, с.Камен, с.Пчелник, с.Тянево, с.Ген. Колево, с.Добрево, с.Кръгулево, с.Ломница, с.Росеново

 

14 октомври

С.Хитово, с.Ф. Дянково, с.Алцек, с.Воднянци, с.Енево, с.Подслон, с.Гешаново, с.Карапелит, с.Бенковски, с.Владимирово, с.Орлова могила, с.Врачанци, с.Бдинци, с.Ведрина, с.Долина, с.Дряновец, с.Златия, с.Медово, с.Ново Ботево, с.Одринци, с.Самуилово

 

15 октомври

С.Дончево, с.Богдан, с.Опанец, с.Драганово, с.Смолница, с.Ловчанци, с.Миладиновци, с.Малка Смолница, с.Полк. Иваново, с.Котленци, с.Полк. Минково, с.Полк. Свещарово, с.Попгригорово, с.Приморци, с.Стожер, с.Дебрене

 

18 октомври

С.Плачидол, с.Стефаново, с.Славеево, с.Пчелино, с.Одърци, с.Бранище, с.Батово

 

loading...