Фестивалът “Море от ритми” събира в Балчик над 1400 изпълнители на български фолклор

0
372

Над 1 400 участници – любители, самодейци и почитатели на българския фолклор от всички възрасти, танцьори и певци от музикални училища, паралелки, школи, представителни ансамбли, състави от страната и чужбина, се събират в Балчик за участие в международния фолклорен фестивал „Море от ритми“. Той започва днес и ще продължи до 25 септември.

Фестивалът е първият и единствен за България конкурс, в който международните изпълнители се допускат в конкурсната програма само с български фолклор. Голям Е интересът към фестивала “Море от ритми” тази година- освен български, ще се включат и изпълнители от Украйна и Норвегия.

Големият интерес е причина за изместване на началния час на събитието. То ще започне в 14,30 часа в празничния 22-ри с дефиле на участниците от пл. “Рибарски” до центъра на града. Следва откриването на сцената пред Общината, след което е конкурсната програма. В първия ден на фолклорния форум от 18:30 ч. е предвидена въз­ста­нов­ка на тра­кий­ски ри­туал, свър­зан с бо­га на ви­но­то Дио­нис, а 30 минути след това е концертът на народния певец Данислав Кехайов.

През следващите два дни е конкурсната програма, на 23 септември в село Дропла ще изнесат концерт участници от фестивала, началото е от 18,00 ч. Международниятфестивал „Море от ритми“ ще завърши в неделя (25 септември) преди обед с дефиле и галаконцерт на наградените, отново на централния площад от 9,30 часа.

Тра­ди­цион­но и в то­ва из­да­ние за най-мал­ки­те ще бъ­де при­гот­вен дет­ски кът за оц­ве­тя­ва­не, за учас­тни­ци­те –  три ра­бот­ни ате­лие­та (сце­нич­на раз­дум­ка, пес­ни, хо­реог­раф­ска ком­по­зи­ция). В Улич­ка­та на за­ная­ти­те за пър­ви път ще бъ­де де­мон­стри­ра­но поз­ла­тя­ва­не на ес­тес­тве­ни рас­те­ния, съоб­щи директорът Галина Гав­раи­ло­ва.

МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ “МОРЕ ОТ РИТМИ” – БАЛЧИК 2022, 22 – 25 септември, пл. 21 септември
Програма
22 септември

14:30 ч.. – Дефиле на участниците  – пл. “Рибарски” – пл. “21 септември”
15:00 ч. – Откриване на Дванадесети МФФ “Море от ритми”  15:30 ч. – Конкурсна програма
18:30 ч. – “Дионисови мистерии” ритуал от Исторически парк с. Неофит Рилски и “Магията на българската роза”
19:00 ч. – Концерт на народния певец Данислав Кехайов
23 септември
14.30 ч. – Конкурсна програма
*С. Дропла – международна фолклорна вечер,18,00 ч. на площада (при лошо време читалището)
24 септември
10,00 ч. – Конкурсна програма
25 септември
9:30 ч. –  Дефиле на участниците – пл. “Рибарски” – пл. “21 септември”
10:00 ч. – Награждаване и закриване на фестивала. Галаконцерт на наградените
Сцена – пл. “21 септември” (пред сградата на Общината)

Албена ИВАНОВА

https://bnr.bg/varna