Министърът на инвестициите и европейските проекти Марсел Болош одобри със заповед модела на енергийната карта за отпускане на помощ от 1400 леи годишно на уязвими хора. Енергийната карта дава право на бенефициента да извършва плащания чрез услугата за пощенски запис, предоставена от CN Poşta Română SA, за уреждане на текущи и/или непогасени задължения, които има към енергийни доставчици, посочва министерството.

„Беше одобрен моделът на енергийната карта, чрез който уязвимите румънци ще бъдат подпомогнати с 1400 леи през 2023 г. за плащане на сметки за комунални услуги. Също така беше одобрен сертификат за валидиране на дълга, който ще бъде издаден от асоциациите на собственици/наематели, за да удостовери текущата или непогасен дълг, свързан с доставката на топлинна енергия в централизираната система Днес MIPE сключи споразумението, въз основа на което CN Posta Română ще предоставя услугите по издаване на енергийни карти, сертификати за валидиране на дълга на асоциацията на собствениците/наемателите. CN Poşta Română ще осигури разпространението и зареждането на карти, както и извършването на плащания с пощенски запис за компенсиране на цените на енергията“, се казва в прессъобщението на MIPE.

Министърът на инвестициите и европейските проекти Марсел Болош одобри със заповед модела на енергийната карта за отпускане на помощ от 1400 леи годишно на уязвими хора. Енергийната карта дава на бенефициента правото да извършва плащания чрез услугата за пощенски запис, предоставяна от CN Poşta Română SA, за уреждане на текущи и/или непогасени задължения, които има към доставчици на енергия. Приет е и образецът на издаваните от сдруженията на собственици/наематели удостоверения за текущо или непогасено задължение, свързано с доставката на топлинна енергия в централизираната система.

Според MIPE тези сертификати за валидиране на дълга се издават в два екземпляра, от които едно копие се съхранява в издаващата асоциация на собственици/наематели, а второто копие се съхранява в Националната компания „Pošta Română“ SA, като приложение към документите, които са в основата на плащането чрез услугата пощенски запис.

Бенефициентите трябва да знаят, че асоциациите на собственици/наематели получават сумите, изпратени с пощенски запис от Националната компания „Pošta Română“ SA, събират ги от името на бенефициентите на подпомагане, извършват в счетоводните записи плащането на дълга на бенефициента към топлинна енергия и превеждат сумите на доставчиците на топлинна енергия при условията, предвидени в договорите за доставка или предварително, преди тези срокове.

 

„В контекста, в който месечните разходи за енергия се увеличиха с 43%, беше наложително бързо да се намесим чрез предоставяне на тази временна подкрепа, която ще се възползва от приблизително 2,8 милиона домакинства. Помощта от 1400 леи, финансирана от MIPE, ще компенсира увеличението на месечните разходи към енергия, независимо от вида им – ток, парно, газ, бутилки, дърва за огрев, мазут, пелети и други отоплителни материали. Щастлив съм да обявя приемането на образеца на енергийната карта и на документа, който ще удостоверява задълженията към сдруженията на собствениците, публикувани в Държавен вестник. Също днес беше подписана Конвенцията, така че румънските пощи да могат да издават и разпространяват тези карти,

Как ще се предоставя помощта за компенсиране на цените на енергията

Уязвимите румънци ще получат подкрепа за компенсиране на цените на енергията в номинален размер от 1400 леи, които могат да бъдат използвани до 31 декември 2023 г. и ще бъдат предоставени на място на потребление/уязвимо домакинство, на две вноски, както следва: 700 леи/ семестър , се отпуска през февруари 2023 г. за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г.; 700 леи/семестър, присъдени през септември 2023 г. за периода 01.07.2023 г. – 31.12.2023 г.