С пожелания за здраве, сили, енергия и за много професионални успехи група младежи от девети и десети клас на Професионалната гимназия, придружавани от своята учителка Теменужка Габракова, поздравиха кмета на общината и служителите от администрацията с техния празник. Г-жа Елена Балтаджиева ги прие в кабинета си и ги запозна с отговорностите и правомощията на кмета, представи им управленския си екип, с който работи, както и ресорите, за които отговаря всеки един от тях.

Посещението на учениците се превърна в своеобразен “Ден на отворените врати” в общинската администрация. Кметът разведе учениците и им представи основните аспекти в работата на ключови структурни звена от администрацията, какво работят служителите, какви услуги се извършват.

Учениците имаха възможността да посетят и председателя на Общинския съвет – Каварна Йордан Стоянов и да научат как протичат заседанията на общинските съветници и как се приемат решения на съвета.

Преди тръгване, всеки ученик имаше възможност да си избере в кой кабинет да остане индивидуално и да се запознае по-отблизо с дейността на избрания от него отдел, за да види на практика как се работи в администрацията.

loading...