Група от трима ученици и двама учители от Частна профилирана гимназия „Райко Цончев“, гр. Добрич участваха в ученически обмен в периода 1-7 октомври в град Лимбажи, Латвия, в рамките на проект Save the future not only today, съфинансиран по програма Еразъм +, Ключова дейност 2, „Стратегически партньорства“. Това бе трета среща за партньорите от Чехия, България, Румъния, Латвия и Турция.

Сред основните цели на проекта са: повишаване на осведомеността на учениците за околната среда, природата, световните проблеми чрез запознаване с възможностите за рециклиране и ефективното използване на енергия; самоусъвършенстване на участниците, чрез работа и комуникация с техни връстници, намирайки иновативни, творчески начини за рециклиране; признаване на необходимостта от приемане, толерантност, хармония и уважение към други култури; подобряване на езиковата, дигиталната и междукултурна компетентност.

Мобилността в Латвия беше под наслова „Да спасим дърво“ и в тази връзка бяха организирани и проведени множество дейности по темата.

Учениците се запознаха с технология за изработване на хартия и се включиха в работилнички за изработване на картички и декорации от използвана хартия. Също така се включиха и в засаждането на дръвчета в двора на училището-домакин.

Посещение в екологичен образователен център предостави възможност на всички, чрез поставени групови задачи да се запознаят с различни видове дървета, с  фазите им на растеж през четирите сезона, с начини за определяне възрастта на дърветата и други.

Експедиция в гората и запознаване с горското разнообразие в Латвия спомогна да се придобият знания и умения за измерване киселинността на почвите, измерване на височината на дърветата, категоризиране на дърветата с цел да се запазят здравите и премахнат болните дръвчета, изграждане на дървен мост, само от греди, по скица на Леонардо да Винчи и др.

При посещение във фабрика за сушене на шишарки учениците се запознаха с технологията на сушенето и научиха за начина на селекция на най-добрите шишарки, чиито семена се използват за отглеждане на дръвчета. Половината територия на Латвия е засята с гори и е прието да се сеят два пъти повече дървета от отсечените.

В програмата бе заложено и посещение на фамилна пекарна, в която хлябът се прави ръчно, с квас и без изкуствени добавки.

По време на мобилността учителите участваха в няколко организационни срещи, на които всеки от партньорите отчете извършените до момента дейности и се обсъдиха предстоящите задачи.

Сред културните дейности бяха: посещение на средновековен дворец в Цесис, разходка в градовете Валмиера и Сигулда. Домакините организираха и специална латвийска вечер, по време на която представиха традиционни песни, танци и кухня. В края на мобилността участниците получиха сертификати за участие.

Следващата среща на партньорските училища ще се проведе през месец март 2020 г. в град Адана, Турция.

 1. ДОБРУДЖАНЦИ
 2. НДТ – НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА – NDT NEWS
 3. ДОБРИЧ: ВЧЕРА-ДНЕС-УТРЕ
 4. ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
 5. МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
 6. БЪЛГАРИТЕ
 7. РИБОЛОВ
 8. ГЮВЕЧ
 9. БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
 10. България – Китай 中国保加利
 11. ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST
 12. ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА: жени – пари – власт
 13. ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА 2: жени – пари – власт
 14. ЗВЕЗДИТЕ НА ИНСТАГРАМ – STARS OF THE INSTAGRAM – ЗВЕЗДЫ ИНСТАГРАМА
loading...