През 2019 година ремонтът на пътя за санаториалния комплекс Тузлата край Балчик стартира. Тогава той бсе работеше усилено по двукилометровото отклонение до Тузлата. Проектът бе финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България.

Участък от панорамния път Балчик – Тузлата пропада заради активизирало се свлачище в района. Пътната отсечката беше изцяло ремонтирана преди две години с европейски средства, но отново е в лошо състояние заради свличането на земни маси. Общината търси финансиране и за укрепването на още едно свлачище в района – във вилната зона „Фиш-Фиш“.

Пропадналият участък на пътя между Балчик и Тузлата е с дълбочина близо 20 см. Свлачището е разрушило пътната настилка. Предполага се, че то се е активизирало след обилните дъждове в края на миналата година.

Отсечката между Балчик и Тузлата е много натоварена, особено през лятото. Маршрутът е предпочитан от туристите заради красивата панорамна гледка към морето. В района има и рехабилитационен център за калолечение.

Пукнатините могат да предизвикат някакво пътно произшествие, затова сме ограничили достъпа до този участък временно до неговото временно ремонтиране. Пукнатината е в следствие пропадане на дясното платно в посока с. Топола, каза Димитрин Димитров, зам.-кмет по „Устройство на територията“ към Община Балчик.

Проект за цялостното укрепване на пътния участък ще бъде направен, след като приключат геоложките проучвания в района. Едва тогава от Община Балчик ще търсят финансиране от Междуведомствената комисия по възстановяване и подпомагане при бедствия и аварии.

На този етап само ще запълним пукнатините, с което да ограничим достъпа на вода в основата на пътя. Вероятно укрепването ще стане с габиони, казва Димитрин Димитров, зам.-кмет по „Устройство на територията“ към Община Балчик.

Община Балчик има готовност да започне работа и по укрепването на брега в района на вилна зона „Фиш Фиш“. Проблемът със свлачищата там е от години.

Основната натовареност от гости и собственици е през летния сезон и причините, които предизвикват свлачището, освен повърхностните води, е неизградена канализация. Има доста изгребни и попивни ями, които тепърва ще обследваме и ще търсим начин за ликвидирането им, казва Димитрин Димитров, зам.-кмет по „Устройство на територията“ към Община Балчик.

В района вече е извършено геоложко проучване. Готов е и работният проект за укрепването на свлачището.

Необходими са обаче близо 12 милиона лева, с които община Балчик не разполага. Затова ще се търси финансиране от държавата.

Вече сме изпратили искане за средствата за изпълнение на този проект от Министерството на регионалното развитие. Работният проект цели укрепване на зоната на свличане плюс отвеждане на повърхностни подземни води до морския бряг. Основното съоръжение е един контрафорс с верикални шахти, което цели освен укрепване на ската, който се свлича и дрениране с хоризонтални сондажи на подземните води от него, казва Димитрин Димитров, зам.-кмет по „Устройство на територията“ към Община Балчик.

Последните проучвания на специалистите показват, че към момента в района на вилната зона „Фиш-Фиш“ няма активни свлачищни процеси. Укрепването на брега обаче не бива да се отлага, защото свлачището може да се активизира отново, съобщи БНТ.