ОБЯВА

Управителният съвет на „Сдружение за напояване БЕЛГУН”, с. Белгун, общ. Каварна, обл. Добрич, свиква

ОБЩО СЪБРАНИЕ

на членовете на сдружението, което ще се проведе на 06 юни 2022 год. от 11,00 часа, в сградата на Помпена станция с. Белгун, общ. Каварна, при следния

дневен ред:

1.Откриване на нов поливен сезон 2022г.

  1. Цената на водата за поливане сезон 2022г.
  2. Други