П О К А Н А

УС на Сдружение ЛРС „Хан Телериг 2010”, Добрич

със седалище и адрес на регистрация: Добрич, ул. „Независимост” 14 , офис 506

Свиква отчетно-изборно делегатско събрание на 10.08.2019 г. от 10.00 часа в читалището на село Телериг, община Крушари, област Добрич при следния дневен ред:

  1. Приемане отчета за работата на Сдружението за 2018 г.
  2. Разглеждане и приемане на ГФО за 2018 г.
  3. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на УС на Сдружението за работата му през отчетния период.
  4. Освобождаване и избор на членове-ръководители на УС на ЛРС и на контролния съвет.
  5. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА ЛРС

loading...