•  Над 82% от декларациите са подадени онлайн, до 30 септември коригираме неточности във формулярите

 

Успешно приключи данъчната кампания за физическите лица. Близо 676 000 души са подали декларациите си пред НАП и са платили данък върху доходите на стойност почти 257 млн. лв. до полунощ на 3 май, сочат данните на приходната агенция.

Над 82 % от декларациите за доходите на физическите лица са подадени по интернет с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или електронен подпис. Повече от 70% от гражданите са се възползвали от предварително попълнените декларации за доходите, които са достъпни в Портала за е-услуги на агенцията.

В ТД на НАП Варна, към настоящия момент, са приети и обработени 46 648 декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ, като от тях 39 024 броя или 84 % са подадени по електронен път (с КЕП 7 023 бр., с ПИК 32 001 бр.). В офиса на ТД Варна са приети 6 224 броя, в клон на Български пощи 345 броя и чрез лицензиран пощенски оператор 1 055 броя. 

Общият размер на внесеният данък върху доходите е почти 72.5 млн. лв.

За сравнение през 2021г. общият брой на подадените декларации по чл.50 в ТД Варна е бил 37 719 броя, от тях по Интернет 31 603 броя.

Различното през Кампания 2022г. е ръст на подадените декларации с над 24%, което до голяма степен се дължи на значително по-високите размери на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания приети за 2021г., както и новото данъчно облекчение в сила от 01.01.2021г. за подобрения и/или ремонт на недвижим жилищен имот. 

С 23% е увеличението на подадените по Интернет декларации.

В случай на допуснати неточности в декларираните данни, до 30 септември 2022 г. данъкоплатците имат възможност да направят промени, като подадат коригираща декларация.

„Данъчната кампания за деклариране на доходите, получени от физическите лица през 2021 г., приключи успешно. Отчитаме завишен брой на подадените декларации, което до голяма степен се дължи на многократно по-високите данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания. Високо оценяваме добросъвестното спазване на данъчното и осигурително законодателство, като продължаваме да подпомагаме и улесняваме данъкоплатците при изпълнението на задълженията им към фиска. Благодаря на колегите в НАП за усилията, търпението и отлично свършената работа“, каза заместник изпълнителният директор на приходната агенция Милена Кръстанова.

Виолета МАРИНОВА