Три варненски общини получават пари за водоснабдителни съоръжения

0
89

©

Три общини във Варненска област ще получат финансиране за водоснабдителни съоръжения, научи “Фокус”. Това са: Белослав, която ще бъде дотирана с 1 935 186,38 лв., Аврен – с  2 759 036,70 лв. и Ветрино – с 2 932 216,57 лв.

Трите варненски общини са част от общо 35-те у нас, за които Държавен фонд “Земеделие“ – Разплащателна агенция одобри проектни предложения за водоснабдителни съоръжения по подмярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014 – 2020 г. по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.021 – Вода “Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 жители в селските райони“.

Общата одобрена безвъзмездна финансова помощ е в размер на 89 939 743,18 лв., обясниха от ДФ “Земеделие“.

Не пропускайте новините и през телеграм канала ни: https://t.me/ndt1eu

Източник