ТРАФИКЪТ НА АВТОМОБИЛИ КЪМ НЯКОИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

0
773

ТРАФИКЪТ НА АВТОМОБИЛИ КЪМ НЯКОИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА КЪМ 19.00 Ч.

1. БАНКЯ – 23 %
2. ПОЗИТАНО – 27.3 %
3. ВОЙВОДИНА – 13.6 %
4. ИВАЙЛОВГРАД – 4.1 %
5. ТРАЙЧЕВО – 5.6 %
6. ДОНЧЕВО 1.8%
7. КЪРДЖАЛИ 6.9 %
8. ВЕСЕЛИНОВО – 11 %
9. АРБАНАСИ – 0.3 %

10. ЗА НИКЪДЕ – 3.1 %

http://pik.bg/