Отново на тема завършване на блок Добрич и по-конкретно – за поемане на дългосрочен дълг от Община град Добрич, за да бъде блокът завършен, ще разсъждава Общинският съвет утре. Събитието положително ще предизвика голям интерес – не само заради изчерпаното търпение на правоимащите от блок Добрич, чакали 33 години за своето жилище и заплашили общината със съд дори в Страсбург, но и заради скандалната последна извънредна сесия на 15 януари, на която съветниците от ГЕРБ, ВМРО и НФСБ категорично отхвърлиха възможността за теглене на кредит и заявиха, че блокът трябва да бъде довършен със собствени средства от бюджета за 2019 година. Писа се и се говори много по темата, от което стана ясно, че общинската администрация не приема възможността бюджетът на Добрич да поеме подобна тежест. На поредната извънредна сесия утре кметът Йордан Йорданов внася актуализирано предложение – отново за теглене на кредит, но този път в размер на 2 000 000 лева, вместо досега исканите 2.5 млн. Ето какво се казва в докладната, която утре ще обсъждат общинските съветници: „Предвид високия обществен интерес от проекта, възложихме на двама независими оценители изготвянето на оценки на необходимите средства за завършване на строителството на блока. Представените резултати са:

  • 3 236 810 лв. без ДДС, (3 884 172 лв. с ДДС)
  • 3 651 066 без ДДС (4 381 279 лв. с ДДС).

Реалната стойност на довършителните работи ще стане ясна едва след провеждане на процедура по ЗОП за избор на изпълнител.

Предлагаме, при възлагане на строително-монтажни работи за довършване на ЖБ „Добрич“ на изпълнителя да бъде предложено заплащане в размер на 2 000 000 лв., като за останалата част от дълга му бъде предложена собственост на общината – индивидуализирани обекти в строящия се блок. Общинското имущество, което следва да се предложи на изпълнителя и неговата актуална пазарна стойност, ще бъдат обект на отделно решение на общинския съвет…“ По-нататък в докладната записка се аргументира искането за поемане на дългосрочен дълг, като се подчертават плюсовете от вземане на подобно решение, а именно:  „Ангажирането на собствен финансов ресурс за една бюджетна година в размер на 2 000 000 лв. би лишило общината от възможността да извършва други инвестиционни разходи, включително ремонти на общински обекти и инфраструктура за същата година; Обещанието за осигуряване на финансиране със собствени бюджетни средства в няколко последователни години, съдържа много висок елемент на несигурност и поставя завършването на блока в зависимост от конкретни конюнктурни събития. Тази несигурност би създала проблем и при намирането на инвеститор; Решението за теглене на целеви кредит за завършване на блок Добрич дава максималната степен на сигурност, че е наличен финансов ресурс, който не може да се използва за нищо друго…“

В проекто-решението се посочва, че кредитът трябва да бъде теглен с гратисен период за главницата от 12 месеца, считано от датата за подписване на договора, че окончателното погасяване трябва да стане до 66 месеца след края на гратисния период и че при предсрочно погасяване няма да се дължат такси.

Днес от 15 часа по темата отново – за кой ли път, извънредно заседава Постоянната комисия „Бюджет финанси и данъчна политика“.

За още интересни публикации ни последвайте в Google+ или pinterest