ТЕЛК ИЗЛИЗА В ОТПУСК

0
146

РЗИ – Добрич уведомява, че:

  • съставът на ТЕЛК за общи заболявания към „МБАЛ-Добрич“ АД гр. Добрич няма да работи в периода от 01.08.2022г. до 28.08.2022г. поради ползване на платен годишен отпуск на членовете на ТЕЛК;
  • заседанията на ТЕЛК за общи заболявания към „МБАЛ-Добрич“ АД ще бъдат възобновени на 05.09.2022 г.

 

РЗИ – Добрич продължава приема на:

  • жалби срещу ЕР;
  • заявления – декларации за освидетелстванена лицата с трайно намалена работоспособност;
  • заявления – декларации за преосвидетелстване поради изтичане срока на ЕР;
  • заявления – декларации за продължаване на временна неработоспособност.

 

Документи  за ТЕЛК се приемат на адресана РЗИ – Добрич – гр. Добрич, п.к. 9300, ул. Св. Св. Кирил и Методий № 57, в приемната на Регионалната картотека на медицинската експертиза (РКМЕ):

лично от гражданина или от законнияму представител/упълномощеноснотариално заверено пълномощнолице, с представяне на документи за самоличност – за справка на място;

чрез лицензиран пощенски оператор;

 

Работно време на РКМЕ при РЗИ – Добрич с граждани:всеки работен ден от 08.30 ч. до 14.30 ч.

Допълнителна информация гражданите могат да получат на телефон  058/601 078.