С Ъ О Б Щ Е Н И Е: ПТК Житница – с. Житница  

0
1213

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 

                          ПТК Житница – с. Житница

 

  ще проведе годишно отчетно и извънредно изборно събрание на кооперацията на  08.06.2019 г. /събота/ от 10.00 ч в читалищния салон на с.Житница при следния

 

Дневен ред:

1.Приемане и освобождаване на членове на кооперацията

2.Отчети на У.С. за производствено – икономическите резултати през стопанската 2018 г. и на Контролния съвет

3.Приемане на Одитирания ГФО за 2018г.

4.Приемане на Одиторски доклад за 2018 г.

5.Избор на Одитор.

6.Разпределение на печалбата за 2018 г.

7.Приемане на Наредба за предоставяне на земя за лично ползване и рента за 2019г.

8.Освобождаване на Председателя на кооперацията.

9.Избор на Председател.

10.Освобождаване на член на УС.

11 Избор на член на УС.

12.Вземане на решение относно бъдещото на кравефермата.

13.Разни.

  При липса на кворум , то се отлага за 11.00 ч.на същата дата и място.

  За пътуващите от гр.Добрич ще има осигурен автобус от 9.00 ч. пред Автогарата.