С Ъ О Б Щ Е Н И Е: ОБЩИНА ДОБРИЧКА

0
1133

 

Уведомяваме Ви, че в периода 14-17 май 2019 г. ще се извърши планираното подновяване на прелезната настилка на железопътния прелез на км 59+667 по 28-ма жп линия в междугарието Вълчи дол – Добрич (спирка Дончево), на общински път DOB1071 (път II-97 – Дончево – Опанец – Драганово).

Ще се работи в светлата част на деня, в условията на влаков „прозорец“, при пълно прекъсване на автомобилното движение през прелеза.

Пътното движение се отбива по обходни пътища от съществуващата пътна мрежа. За селата Богдан, Опанец и Драганово ще се преминава от околовръстен път Добрич II-97, през с. Богдан.

Живущите от с. Дончево на юг от жп линията ще преминават също по гореописания обходен маршрут.

За живущите от с. Дончево на север от жп линията, маршрута не се променя.