С НОВИ 920 ХИЛЯДИ ЛЕВА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ПОДКРЕПИ  ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

0
1218

Днес правителството отпусна 920 хиляди лева за Община Тервел. Средствата са предназначени за основен ремонт на улица „Хан Аспарух‘ в гр. Тервел. Искането за финансирането е инициирано от председателя на Общински съвет Тервел инж. Симеон Симеонов и кмета на общината инж. Живко Георгиев. То бе подкрепено от народните представители от ПП ГЕРБ за Област Добрич вицеадмирал Пламен Манушев и г-жа Даниела Димитрова.

През  2018 година Община Тервел изпълни проект за рехабилитация на транзитен водопровод, преминаващ по цялото трасе на ул. “Хан Аспарух“ в гр. Тервел. Проектът бе финансиран от ПУДООС. Реализирането на проекта бе предшествано от десетки аварии по старото трасе на водопровода, в следствие на които уличната настилка бе увредена до степен, затрудняваща движението.

Улица „Хан Аспарух“  в гр.Тервел  преминава през централната част на града и представлява връзка между изходите му за градовете Добрич и Силистра.На тази улица се намират детска градина, читалище, професионална гимназия, две бизнес-зони, църковен храм, музей и стотици жилища на граждани. Улицата е с натоварен  автомобилен и пешеходен поток. Обемът от дейности, който следва да се извърши, за да се направи ново асфалтово покритие по цялата ширина на платното, предполага осигуряване на 920 х. лв. – сума, която е несъразмерна спрямо общинския бюджет. Община Тервел разходва годишно за капиталови разходи по-малка от необходимата сума за асфалтиране на улицата и с нея решава проблеми във всички  населени места на общината.

Финансирането се получава изключително навреме –  в момент, в който са приключени основния обем от дейности по водопровода и на преден план излиза проблемът с увредената от множеството ВиК аварии в последните години улична настилка на главната улица на града –  улица „Хан Аспарух“.

Община Тервел изказва благодарност на Правителството за навременната помощ. Тя идва, за да реши съществен за града и общината проблем. Освен новият водопровод, който осигурява значително намаляване броя на ВиК авариите в града, на гражданите и преминаващите през Тервел пътници ще бъдат спестени неудобствата да се движат по улица с лошо качеството на настилката.