Делегация от над 180 представители на община Добричка, водена от кмета Соня Георгиева, ще присъства на фестивала „Добруджа с елек и престилка“ в румънския град Хършова между 8-ми и 10-и юли, съобщават от местната управа.

Трансграничният фестивал се организира за първи път по проект „Хършова – Добричка, заедно по красивия път на устойчивото развитие чрез трансгранична култура“, финансиран по Програма INTERREG V-A Румъния – България 2014 -2020 г. Във форума, който се предвижда да стане ежегоден, ще се представят девет фолклорни състава от българската община.

В 53-ото издание на фолклорния фестивал „Песни и танци от слънчева Добруджа“, който се състоя в края на юни в местността „Славната канара“ край с. Дебрене, участваха около 150 фолклористи от северната ни съседка.

БТА