Днес, кметът на община Добричка инж. Тошко Петков подписа в МТСП договор за безвъзмездната финансова помощ в размер на 206 563,50 лв. по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Добричка“. Чрез него общо 74 възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства ще получат почасови мобилни здравно-социални грижи и ще се подобри качеството им на живот.

В дейностите, по които ще се работи за реализация на проекта са включени ремонт на подходящи помещения и закупуване на транспортно средство за извършване на мобилните услуги, подбор и назначаване на екип за управление на Център за предоставяне на услугата Патронажна грижа, както и на екип за предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. Необходимо е да се направи оценка и подбор на кандидатите, които ще ползват услугите, обучение и супер визия на персонала и предоставяне на почасови мобилни здравно-социални услуги за нуждаещи се лица.

Дейностите по проекта ще започнат на 01.07.2019 г., а срокът за неговото изпълнение е 18 месеца. Финансирането на проекта е по процедура BG05M9ОP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

  1. ДОБРУДЖАНЦИ
  2. ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
  3. МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
  4. БЪЛГАРИТЕ
  5. РИБОЛОВ
  6. ГЮВЕЧ ОТ… ПОЛИТИКА
  7. БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
  8. България – Китай 中国-保加利亚
  9. ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST
loading...