Съобщение до родителите във връзка с периодичен технически преглед на „Булгартрансгаз“ ЕАД

0
381
Уважаеми родители,
Във връзка с извършване на периодичен технически преглед за изпитване на якост и плътност на Газопреносно отклонение за град Добрич преносният оператор „Булгартрансгаз“ ЕАД ще преустанови подаването на природен газ за периода от 11:00 ч. на 23 ноември 2022 г. до 11:00 часа на 25 ноември 2022 г. към изходна точка от газопреносна мрежа СОО3-АГРС Добрич, и съответно ще бъде спряно газоподаването към потребителите на” Аресгаз” ЕАД г.Добрич
За периода на спиране на газоподаването се налага промяна в организацията на работа на детските заведения, както следва:
На 23 ноември 2022 г. Детска млечна кухня ще работи с редовен график. На 24 и 25 ноември тя ще преустанови временно дейността си. Заверката на купони за следващата седмица ще се извърши при следният ред:
– 22 ноември /вторник/ за 28 ноември /понеделник /
– 23 ноември/сряда/ за 29 ноември/ вторник/
От 23 до 25 ноември детските ясли и детските градини ще работят с обединени групи. Осигурено е алтернативно отопление на помещенията, но на места е възможно да не се достигне оптималната температура на въздуха.