СЪДЪТ В ДОБРИЧ ПОСТАНОВИ ОБЩА ВЪЗБРАНА И ЗАПОР ВЪРХУ ИМУЩЕСТВОТО НА „ЕВРОМАНГАН“ ЕАД

404

 

Окръжният съд в Добрич счете за изяснено и обяви за решаване дело, образувано по молби за откриване на производство по несъстоятелност на „Евроманган“ ЕАД – село Църква, община Балчик.

Съдебното производство е образувано по молби, внесени от Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” – София и “Енерго Про Продажби”АД – Варна заради неизплатени трудови възнаграждения на работници и непогасени задължения за доставка на електроенергия. Двата иска се разглеждат в едно производство, след като Окръжният съд прецени, че са налице законовите предпоставки за служебното им съединяване.

В проведеното днес заседание съдът прие заключенията на съдебно-счетоводна и тройна съдебно-счетоводна експертиза. Приети бяха и предоставени от вещите лица доказателства за осъществявана кореспонденция с длъжника.

Съдът наложи глоба в размер на 1200 лв. на изпълнителния директор на дружеството заради неизпълнение на указано му в предходно заседание задължение за своевременно предоставяне на документация, необходима на вещите лица за изготвяне на назначените експертизи. На същото основание на дружеството – длъжник вече бяха наложени още три глоби от по 1200 лева.

Близо 20 работници, които претендират за дължими възнаграждения от дружеството, бяха дошли в съдебната палата, за да получат информация за хода на делото. Поради ограничените места в залата съдът допусна няколко техни представители да проследят съдебното заседание.

Окръжният съд обяви, че ще  се произнесе с решение в законовия срок.

След заседанието съдът постанови и определение, с което  наложи предварителни обезпечителни мерки – обща възбрана и запор върху имуществото на „Евроманган“ ЕАД, в това число – движимо и недвижимо имущество, на банкови сметки и вземания. Със същото определение се постановява спиране на изпълнителните дела срещу имуществото на длъжника, с изключение на делата за събиране на държавни вземания. Определението подлежи на незабавно изпълнение и на вписване в Търговския регистър.

 

 

loading...