През месец март Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) и Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ), Териториален областен офис (ТОО)  Добрич ще проведат съвместни изнесени приемни в три от общините в областта.

Експертите от ОИЦ – Добрич ще предоставят информация за актуалните възможности за финансиране с европейски средства чрез Оперативните програми 2014-2020, Програмата за морското дело и рибарство 2014-2020 г. и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020). На разположение на посетителите ще бъдат информационни и рекламни материали.

Експертите от ТОО Добрич ще консултират земеделските стопани за възможностите, които предлагат мерките от Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020). Ще бъдат предоставени съвети и информация по предстоящия прием на проектни предложения по мярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“.

Изнесените приемни ще се проведат както следва:

община място дата час
Тервел Общинска служба „Земеделие“ 21 март 10:00 – 12:00
Генерал Тошево Общинска служба „Земеделие“ 26 март 10:00 – 12:00
Каварна Общинска служба „Земеделие“ 28 март 10:00 – 12:00

 

Посещението, предоставянето на съвети и консултирането в рамките на изнесените приемни е напълно безплатно.