20 общински съветници са изпратили писмо до Председателя на Общинския съвет с искане за свикване на извънредна сесия заради конкурса за проект за нов градски център и решението от 28 юли 2022 г. да бъде изтеглен кредит за реализирането на проекта. Предложението е извънредното заседание на Общинския съвет да бъде проведено на 17 януари от 09.00 часа.

Припомняме, че бе решено максималният размер на дълга да е 12 млн. лева, със срок за до 3 години и окончателно погасяване до 15 години, от датата на подписване на договора за кредит.

Съветниците настояват на заседанието да бъдат поканени да участват и екипите, изработили проектите, класирани на първите три места, за да представят и защитят публично представените си концепции.

НДТ припомня още, че международното жури от специалисти от България, Франция, Италия, Германия, Швейцария класира на първо място проекта на Обединение „Плейсмейк – Дизайн Груп студио“, на второ – консорциум „Ени Калър Пони – НССН“, а „Проектантско бюро Албена“ ООД зае третото място, след декласиране на проекта от Турция.

В проведената анкета на сайта на Общината „Проектантско бюро Албена“ ООД е получило най-голяма подкрепа от жителите на Добрич. НДТ