Общинският съвет на Добрич не прие Правилник за реда и условията за работа и устройство на Общински фонд „Подпомагане на родители на новородени или осиновени деца от община Добрич. Докладната бе представена от един от вносителите Тихомир Маринов, който е председател на комисията по изработка на правилника. Във внесения правилник се предлагаше при двама родители с висше образование за първо дете да се отпуска 500 лева, за втори – 700, за трето и всяко следващото дете – 1000 лева. При един родител с висше образование и един родител със средно, предлаганото финансиране бе: за първо дете – 250 лева, за второ – 350, за трето и всяко следващо – 500 лева, като финансовият ресурс необходим за тази година следва да бъдат 30 хиляди лева. В зала днес обаче няколко съветници изказаха несъгласие с варианта за правилник. Според Герман Германов само промяната на наименованието на Фонда, не го прави непротиворечащ на Конституцията. Според него много проблемите с кадрите в Добрич касаят главно хората с Професионално образование, а не толкова висшистите и затова е необходимо да се обърне повече внимание на тях. Подобно мнение изрази и Атанас Атанасов, който смята, че така предложен вариант за подпомагане е дискриминационен и това го прави незаконосъобразен. Председателят на правната комисия Зорница Михайлова призна, че са дебатирали доста точно по тази тема в комисия за изработката му, но припомни, че подобни фондове функционират в други градове на страната и смята, че и този в Добрич може да съществува. Йордан Манов направи няколко предложения, които мотивира с разговори, които е провел с над 100 души. Той предложи доста по-сериозни суми, с които да бъдат подпомогнати младите родители. Предвид на това той предложи общата сума , която да бъде заделена за тази година в Общинския бюджет да бъде 139 500 лева.  Предвид многото забележки и коментари, съветникът  Георги Георгиев поиска докладната да бъде отложена. При гласуването предложението му бе отхвърлено от съветниците. След това съветниците не приеха вариантите, предложени от Йордан Манов. При гласуването на цялостната докладна, тя бе подкрепена от 16 съветници, при нужни 21, за да бъде приета.

 1. ДОБРУДЖАНЦИ
 2. ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
 3. МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
 4. БЪЛГАРИТЕ
 5. РИБОЛОВ
 6. ГЮВЕЧ
 7. БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
 8. България – Китай 中国保加利
 9. ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST
 10. ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА: жени – пари – власт
 11. ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА 2: жени – пари – власт
 12. ЗВЕЗДИТЕ НА ИНСТАГРАМ – STARS OF THE INSTAGRAM – ЗВЕЗДЫ ИНСТАГРАМА