СТАРТИРА СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

0
140

През идната седмица на електронната страница на община Тервел ще бъдат обявени професиите, за които Община Тервел набира стипендианти, образци на заявления, които студентите трябва да попълват, както и проект на договор с Община Тервел, който класираните студенти ще подпишат с общината, след като бъдат одобрени за стипендианти на общината.

За учебната 2022/2023 ще бъдат отпуснати стипендии за студенти в медицински специалности. Стипендиантите ще бъдат обвързани със задължението да работят в медицинските звена на община Тервел за определен брой години (пропорционален на годините , през които стипендиантът е получавал стипендия) след дипломирането си.