СТАРТИРА РЕМОНТЪТ В ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“

0
754

Стартираха строителните дейности в ОУ „Христо Ботев“ по проект “Реконструкция и обновяване на образователна инфраструктура в Добрич-I“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Договорът за СМР е подписан на 08.03.2018 г. и е на стойност 1 125 100,50 лева без ДДС или 1 350 120,60 с ДДС. Срокът на изпълнение е 360 календарни дни. Изпълнителят на дейностите е „Прогрес 99“ ЕООД, гр. Добрич, а строителният надзор ще се осъществява от „Булинженеринг-ТС“, гр. Варна.

Основната цел на проекта е обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура, която да осигури модерна, здравословна и функционална учебна среда с високо ниво на енергийна ефективност, равен достъп до качествено образование и адекватен учебен процес.

Реконструирани и обновени по проекта в Добрич ще бъдат ЕГ „Гео Милев“, ПМГ „Иван Вазов“, ОУ „Христо Ботев“ и ДГ 32 „Зорница“. Срокът за изпълнение на целия проект е 24 месеца, считано от 28.12.2017 г.

Напомняме че общата стойност на проекта е 6 193 021,62 лева с ДДС, от които 5 264 068,38 лева от Европейски фонд за регионално развитие и    928 953,24 лева съфинансиране от националния бюджет.

Инвестиционните проекти включват всички енергоспестяващи мерки, предписани като задължителни в енергийното обследване, мерки по рехабилитация, реконструкция и пълно обновяване на сградите, предписани като задължителни в техническото обследване и мерки, свързани с подобряване на достъпа за лица с увреждания.