СТАРТИРА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ

0
650

През месец октомври стартира реализацията на регионалната програма за заетост на област Добрич. Основната й цел е да допринесе за повишаване на заетостта, намаляване на безработицата и повишаване качеството на работната сила в област Добрич, както и да даде нови перспективи на представители на най-уязвимите групи безработни, като отчита изцяло техните характеристики и трудностите, пред които са изправени. Програмата се реализира на територията на общините Балчик, Генерал Тошево, град Добрич, Добричка, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла.

По регионалната програма на област Добрич ще бъде осигурена заетост на общо 69 безработни лица за срок до 5,5 месеца.  Дейностите, които ще извършват наетите лица са свързани с поддържане и опазване на общинската собственост (училища, детски градини, кметства, улични платна, тротоари, места за обществено ползване), обработка и поддръжка на цветни и зелени площи, охрана на археологически разкопки, дейности по подготовка на хранителните продукти в кухните – майки  на Домашния социален патронаж, събиране и извозване на битови и строителни отпадъци,  снегопочистване и опесъчаване на алеи, тротоари, площади през зимния сезон и др. НДТ