На 10.07.2021 г.(събота), в Зелен образователен център Шабла, СНЦ „Морски клуб Шабла“, в качеството си на бенефициент по Проект  “Възстановяване и развитие на морското дело, природното и морското културно наследство чрез популяризиране и разпространение на знания и умения по ветроходство и опазване на околната среда на територията на община Шабла и рибарската общност“, проведе информационна среща, на която запозна гражданството на Шабла и немалко гости на града с дейността си дотук по проекта, както и с планираните от клуба мероприятия до края на лятото.

В началото, председателят на УС на СНЦ „Морски клуб Шабла“, Валентин Иванов изложи пред аудиторията основните цели на Сдружението, в изпълнение на които проектът ще помогне. Присъстващите в залата разбраха, че съботното събитие е в рамките на първата част на дейности по проекта, а именно – информационната кампания за приобщаване на обществеността към ветроходството, както и че практикуването на този красив спорт е неразривно свързано с опазване на биоразнообразието в Черно Море и в частност – в акваторията на община Шабла. По-късно, по тази тема, Иванов даде думата на еколожката Елен Сабатини, която съчетава тази си дейност на територията на нашата община с работата си като читалищен секретар на НЧ  „Отец Паисий 1901“ в с. Езерец. Втората, чисто практическа част от дейностите по проекта, която Вальо Иванов изложи, е обучението на 6 младежи на възраст 16-17 г. за инструктори по ветроходство. Иванов каза, че обучението сега е в ход на двете лодки, с които клубът в момента разполага и че в края на август в  „Морски клуб Шабла“,  очакват заложеното в проекта доставяне на нови 6 специализирани ветроходни лодки да стане факт. Той още изтъкна, че изграждането на базата за морски клуб на Фара Шабла, което сега е в ход, ще даде силен тласък и реален облик на възстановяването на ветроходното дело в общината, което и „Морски клуб Шабла“ цели.

В изказването си, заместникът на Валентин Иванов в ръководството на СНЦ „Морски клуб Шабла“ и един от основателите на сдружението, Димитър Нанев  подчерта важната роля на приемствеността във възстановяване на ветроходството в Шабла. Неслучайно и в препълнената зала личаха лицата на „старите морски вълци“ – Тодор Тодоров, Кирил Обретенов, Георги Тодоров…Нанев каза, че в „МК Шабла“ ще направят всичко възможно да вдъхнат у младите ценностите на хората от стария морски клуб. В емоционалната час на речта си, Митко Нанев обеща на шабленци, че още през това лято „..ще виждате белите ни платна“. „Да се занимаваш с ветроходство е въпрос на желание и на сърце“ – завърши той.

На срещата присъства и директорът на МИРГ „Шабла – Каварна – Балчик“, Нелко Йорданов. Той също отговаряше на въпросите на хората за детайли по проекта, които ги интересуват.

Формалният повод, по който по-рано бе дадена думата на председателя на УС на СНЦ „Морски клуб Портус Кариа“, Димитър Франгов бе да разкаже накратко за биоразнообразието в нашата акватория. Като харпуджия, той обясни на присъстващите за по неизвестните на широката публика видове риби, които се срещат тук. След това, Франгов каза, че появата на „Морски клуб Шабла“ е част от естественото развитие на морското дело в нашата община, както и че сега вече двата клуба покриват най-широкия спектър морските занимания със спортен характер.

В самото начало на изминалата седмица, на 5 юли, отново в ЗОЦ Шабла, СНЦ „Морски клуб Шабла“ проведе среща по проект „Здравето и морето“. Срещата бе с 15 деца от Шабла, с които ще се проведат занимания по ветроходство и водолазно дело след 20 юли, т.г., съвместно с морски клубове от Балчик, Варна и Шумен. На срещата, от„Морски клуб Шабла“  анонсираха други две техни инициативи.  На 7 август ще се представи тренажор за обучение по ветроходство, а на следващия ден –  8 август ще се проведе беседа за историята на морското дело в Шабла.

loading...