Спортен комплекс „Добротица“ в Добрич ще бъде с достъпна архитектурна среда за хората с увреждания

111

Това ще стане факт след като днес беше подписан Договор за финансиране на проектно предложение „Създаване на елементи за достъпна среда при спортен комплекс „ Добротица“, град Добрич“ от зам.–кмета Росица Йорданова и изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания Минчо Коралски. Проектът на Община Добрич е финансиран от Агенцията и неговата основна цел е изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания. Предвидената безвъзмездна финансова помощ е 22 614 лв. за строително – монтажни работи.

Проектното предложение, с което кандидатства Община град Добрич е оценено с 37,25 точки,  съгласно изискванията на утвърдена Методика за финансиране на проекти на АХУ. В агенцията са постъпили 16 проектни предложения, 15 от които са допуснати до оценка. В резултат на работата на комисията ще бъдат финансирани 10 проекта, сред които Община град Добри се нарежда на трето място по точки, а по размер предоставеното безвъзмездно финансиране е на второ. Проектът ще даде възможност да се изгради рампа за достъп  към централният вход на комплекса и да се обособи зона за хора с намалена подвижност и хора с увреждания, включително и достъп към нея в залата за волейбол и баскетбол.  http://www.dobrich.bg

loading...