Броят на умрелите през 2018 г. в област Добрич е 2 908 души, а коефициентът на обща смъртност[1]  – 16.6‰, при 15.4‰ за страната. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 49 случая, или с 1.7%. Нивото на общата смъртност продължава да е твърде високо.

Смъртността сред мъжете (18.2‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (15.1‰). През 2018 г. на 1 000 жени умират 1 146 мъже, при 1 080 мъже за страната. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (21.7‰) отколкото в градовете (14.4‰).

С най-висока смъртност в страната са областите Видин – 23.2‰, Монтана – 21.7‰ и Кюстендил – 20.3‰. В седем области смъртността е по-ниска от общата за страната, като най-ниска е в София (столица) – 11.7‰.. Област Добрич е на 15-о място с 16.6‰.

Общо за ЕС-28 коефициентът на смъртност през 2017 г. е 10.3‰.

През 2018 г. в област Добрич са починали 10 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност[1] е 7.7‰, при 5.8‰ за страната. За сравнение през 2001 г. коефициента на детска смъртност е 21.5‰, през 2005 г. – 15.4‰, а през 2017 г. – 12.9‰.

В регионален аспект през 2018 г. в общо единадесет области коефициентът на детска смъртност е по-нисък от средния за страната, като най-нисък е в областите Смолян – 1.5‰, и София (столица) – 2.7‰. Най-висока стойност на коефициента на детска смъртност е регистрирана в областите Плевен (11.3‰) и Разград (10.6‰).

Различните равнища на смъртност сред мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определят и разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот на различните групи население.

Средната продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Добрич, изчислена за периода 2016 – 2018 г., е 73.4 години и спрямо предходния период (2015 – 2017 г.) тя се увеличава с 0.2 години. Средната продължителност на живота при мъжете е 69.6 години, докато при жените е със 7.8 години по-висока – 77.4 години. Средната продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2016 – 2018 г., е 74.8 години и спрямо предходния период остава непроменена.

[1] Брой умрели деца на възраст под 1 година на 1 000 живородени.

Илга Иванова, главен експерт

 1. ДОБРУДЖАНЦИ
 2. ДОБРИЧ: ВЧЕРА-ДНЕС-УТРЕ
 3. ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
 4. МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
 5. БЪЛГАРИТЕ
 6. РИБОЛОВ
 7. ГЮВЕЧ
 8. БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
 9. България – Китай 中国保加利
 10. ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST
 11. ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА: жени – пари – власт
 12. ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА 2: жени – пари – власт
 13. ЗВЕЗДИТЕ НА ИНСТАГРАМ – STARS OF THE INSTAGRAM – ЗВЕЗДЫ ИНСТАГРАМА
Коментирай