• Досега ръководител на НСлС беше главният прокурор – пряко или чрез директора, който е и заместник на главния прокурор по разследването

 

Националната следствена служба (НСлС) беше извадена от прокуратурата и става независима структура с приетите на второ четене промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ).

Така занапред НСлС ще се ръководи от директор. Досега ръководител на службата беше главният прокурор – пряко или чрез директора, който е и заместник на главния прокурор по разследването.

Директорът на НСлС ще назначава следователите и ще осъществява административно-организационното и методическо ръководство на структурата. Предложения за кандидатури за директор на Следствието могат да правят не по-малко от трима от членовете на Висшия съдебен съвет, както и министърът на правосъдието, прие парламентът.  bgvoice.com