ОБЯВА

Управителният съвет на „Сдружение за напояване” БЕЛГУН” – с.Белгун, общ.Каварна, обл.Добрич, свиква   ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ на членовете на сдружението, което ще се проведе на 30 октомври 2019 от 14,00 часа, в сградата на Помпена станция с. Белгун, общ. Каварна, при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на КС за период 2016-2019г.

2.Отчет за дейността на УС за период 2016-2019г.

3.Избор на нов УС

4.Избор на нов КС

5.Отчет за поливен сезон 2019

6.Други

Телефон за връзка:тел/факс 0570/82407 или 0889893757

 

loading...