ОБЯВА

Управителният съвет на „Сдружение за напояване” БЕЛГУН”с.Белгун, общ.Каварна, обл.Добрич, свиква   ОБЩО СЪБРАНИЕ на членовете на сдружението, което ще се проведе на 30 Юни 2021 г. от 14,00 часа, в сградата на Помпена станция с. Белгун, общ. Каварна, при следния дневен ред:

1.Отчетен доклад на УС за 2020г.

2.Отчетен доклад на КС за 2020г.

3.Цената на водата за поливане сезон 2021г.

4.Подготовка за нов поливен сезон 2021г

5.Други

УС на „Сдружение за напояване” БЕЛГУН”, с. Белгун

 

 

 

 

 

loading...