СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ “БЮРО ПО ТРУДА”  ШУМЕНСКА ОБЛАСТ – към 15.4.2019 г. Г.

№ РМ                    Длъжност                                                             Образование  Езикови знания      Компютърни умения                                               Бр

ДБТ – Велики Преслав

99       Дърводелец                                                                              Основно / Производствени технологии – дървесина, хартия,   1

пластмаси и стъкло (дърводелец)

95       Шлосер                                                                                   Основно / Машиностроене, металообработване и металургия                                                                                        1

(шлосер)

101     Работник, консерватор                                                               Средно  20

93       Тапицер                                                                                  Основно / Производствени технологии – текстил, облекло,   1

обувки и кожи (тапицер)

102     Машинен оператор                                                                    Средно  6

98       Продавач-консултант                                                                 Средно  3

94       Машинен оператор, дърводобив                                                  Средно  1

96       Бояджия, стоманени конструкции                                                Основно / Строителство (бояджия метални повърхности)  1

97       Касиер                                                                                     Средно  3

90       Медицинска сестра                                                                    Висше / Медицина  Word Exel                                                                                         2

86       Камериер/камериерка, хотел                                                       Основно  2

85       Готвач                                                                                     Средно / Хранителни технологии  1

6        Чистач/ Хигиенист                                                                     Основно  1

5        Сезонен работник, горското стопанство  15

3        Фиданкопроизводител                                                               Начално / Горско стопанство  1

100     Заварчик                                                                                  Средно / Машиностроене, металообработване и металургия   1

(Заварчик)

103     Машинен оператор                                                                    Средно,Основно  7

ДБТ – Каолиново

24       Сервитьор                                                                               Средно  Английски                                                                                        4

58       Мияч, превозни средства (ръчно)                                                 Основно  2

59       Работник, строителството  10

ДБТ – Нови Пазар

140     Работник, сезонен  6

34       Водач, мотокар                                                                         Основно / Транспортни  услуги  1

131     Общ работник                                                                          Основно / Други неопределени специалности  2

134     Заварчик                                                                                  Основно / Други неопределени специалности  1

Page 1 of 4

 

№ РМ                    Длъжност                                                             Образование  Езикови знания      Компютърни умения                                               Бр

130     Крупие                                                                                    Средно / Други неопределени специалности  офис пакет                                                                                       1

129     Готвач                                                                                     Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)                                                                                             1

120     Водач, електрокар                                                                     Основно (Свидетелство за водач, електрокар/мотокар),Средно                                                                1

/ Транспортни  услуги (Свидетелство за водач,

40       Социален работник за работа с лица с увреждания                        Висше / Социална работа и консултиране (социални            работа с woord                                                                                   1

дейности,социална педагогика)

41       Образователен медиатор                                                           Висше / Социална работа с деца и младежи (СОЦИАЛНА   1

ПЕДАГОГИКА)

39       Трудов посредник                                                                     Средно  1

31       Работник, строителството                                                          Основно / Строителство,Средно / Строителство  2

32       Обслужващ работник, промишлено производство                          Основно / Други неопределени специалности,Средно / Други 2

неопределени специалности

36       Общ работник                                                                          Основно  3

121     Шофьор, лек автомобил до 9 места                                              Основно / Транспортни  услуги,Средно / Транспортни  услуги 1

80       Сервитьор                                                                               Средно  10

ДБТ – Шумен

260     Сервитьор                                                                               Средно  20

267     Счетоводител                                                                           Висше / Счетоводство и данъчно облагане,Средно /   Ажур 2

Счетоводство и данъчно облагане

242     Чистач/ Хигиенист                                                                     Средно,Основно  5

263     Камериер/камериерка, хотел                                                       Средно  12

265     Перач (ръчно)                                                                           Средно  4

194     Сервитьор                                                                               Средно  5

195     Мияч, съдове (ръчно)                                                                 Средно  2

207     Касиер                                                                                     Средно  програма                                                                                         2

210     Готвач                                                                                     Основно  3

211     Сервитьор                                                                               Средно  2

261     Барман                                                                                    Средно  7

233     Чистач/ Хигиенист                                                                     Средно,Основно  5

212     Мияч, съдове (ръчно)                                                                 Основно  1

257     Бояджия, стоманени конструкции                                                Основно  1

247     Барман                                                                                    Средно,Професионална квалификация / Хотелиерство,   Английски                                                                                        програма                                                                   3

ресторантьорство и кетеринг (барман)

243     Арматурист                                                                              Основно,Средно  2

246     Хост (хостеса)                                                                           Средно  Английски                                                                                        програма                                                                   3

244     Трудов посредник                                                                     Средно  MS OFFICE                                                                                       1

245     Управител, ресторант                                                                Средно,Професионална квалификация / Хотелиерство,   Английски                                                                                        програма                                                                   1

ресторантьорство и кетеринг

Page 2 of 4

 

№ РМ                    Длъжност                                                             Образование  Езикови знания      Компютърни умения                                               Бр

236     Специалист                                                                              Средно  MS OFFICE                                                                                       1

255     Заварчик                                                                                  Средно  1

256     Дърводелец                                                                              Основно  1

239     Лекар                                                                                      Висше / Медицина (лекар)  5

234     Камериер/камериерка, хотел                                                       Основно,Средно  5

258     Шлосер                                                                                   Основно  1

253     Общ работник                                                                          Средно  1

188     Касиер                                                                                     Основно,Средно  Английски                                                                                        програма                                                                   8

224     Механик, гараж за транспортни средства                                       Средно / Моторни превозни средства, кораби и   1

въздухоплавателни средства (ДВГ /

213     Болногледач                                                                             Основно  5

202     Гладач                                                                                     Основно  10

196     Шофьор, товарен автомобил                                                      Основно  1

201     Шивач, мъжко/дамско облекло                                                     Основно  20

200     Продавач-консултант                                                                 Средно  програма                                                                                         2

198     Организатор, работа с клиенти                                                    Висше,Средно  Немски                                                                                            MS OFFICE                                                                 5

189     Склададжия                                                                              Средно,Основно  3

187     Водач, мотокар                                                                         Основно (мотакарист)  1

254     Тапицер                                                                                  Основно  1

174     Камериер/камериерка                                                                Средно  20

4        Работник, консервиране на плодове/зеленчуци                             Без образование  9

169     Сараф                                                                                     Средно  10

241     Общ работник                                                                          Средно,Основно  5

266     Спасител, басейн                                                                      Професионална квалификация / Пътувания, туризъм и   1

свободното време (спасител),Средно

262     Сервитьор                                                                               Средно  Английски                                                                                        16

240     Камериер/камериерка, хотел                                                       Средно,Основно  5

209     Продавач-консултант                                                                 Средно  2

179     Работник, кухня                                                                        Средно  5

180     Сладкар                                                                                   Средно  4

178     Помощник-готвач                                                                      Средно  8

249     Готвач                                                                                     Професионална квалификация / Хотелиерство,   6

ресторантьорство и кетеринг (готвач)

176     Готвач                                                                                     Средно  6

248     Сервитьор                                                                               Професионална квалификация / Хотелиерство,   Английски                                                                                        програма                                                                   6

ресторантьорство и кетеринг,Средно

Page 3 of 4

 

№ РМ                    Длъжност                                                             Образование  Езикови знания      Компютърни умения                                               Бр

232     Общ работник                                                                          Средно,Основно  5

205     Сервитьор                                                                               Средно  1

206     Мениджър, туризъм                                                                   Средно  1

204     Спасител, басейн                                                                      Средно,Професионална квалификация / Пътувания, туризъм и        1

свободното време (спасител)

203     Камериер/камериерка                                                                Средно  1

268     Общ работник  1

115     Касиер                                                                                     Основно  5

259     Камериер/камериерка                                                                Без образование  10

252     Майстор, производство на тестени изделия                                   Средно,Основно  1

264     Администратор, хотел                                                                Висше,Средно  Английски                                                                                        хотелски софтуер                                                       6

175     Сервитьор                                                                               Средно  10

*********************************************

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ “БЮРО ПО ТРУДА” – ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ – към 15.4.2019 г. Г.

№ РМ          Длъжност                                                                    Образование  Езикови знания                                                                               Компютърни умения                                               Бр. 

неза

ДБТ – Варна

772     Кофражист                                                                        Средно / Строителство (кофражист),Основно,Професионална   2

квалификация / Строителство (кофражист)

775     Механик, промишлено оборудване                                       Професионален колеж / Електротехника и енергетика (техник-  1

механик),Средно / Електротехника и енергетика (техник-

831     Шофьор, тежкотоварен автомобил                                        Средно,Основно  1

784     Озеленител                                                                       Средно,Професионална квалификация / Градинарство (паркове и   7

градини) (озеленител)

791     Чистач/ Хигиенист                                                              Без образование  2

783     Дърводелец, мебелист                                                        Средно,Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия,                                                                                       1

пластмаси и стъкло

770     Продавач, хранителни продукти                                           Средно  Работа с компютър                                                                     4

769     Помощник кухня, заведение за бързо хранене                        Средно,Основно  3

773     Машинист, пътно-строителни машини                                  Средно  2

761     Касиер                                                                             Средно  5

762     Чистач/ Хигиенист                                                              Средно  5

879     Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап  Висше / Музикални и сценични изкуства (Музика)                            1

585     Преводач                                                                          Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология)  1

793     Продавач-консултант                                                          Висше,Средно  Ms office /Photoshop, Auto                                                             2

CAD, 3D Max са

756     Шивач                                                                              Средно  7

763     Детегледачка                                                                     Средно  1

739     Снабдител, доставчик                                                         Средно  2

737     Регистратор                                                                      Средно  Работа с компютър                                                                     1

738     Работник, озеленяване                                                       Средно,Основно,Без образование,Начално  2

638     Офис мениджър                                                                 Висше / Икономически науки,Висше / Социална работа и   Английски                                                                                 Ms office                                                                          1

консултиране (социални дейности)

797     Главен експерт                                                                  Висше / Строителство (Промишлено и гражданско строителство;   1

Строителство на сгради и съоръжения),Висше / Архитектура,

800     Продавач-консултант                                                          Средно  6

711     Камериер/камериерка                                                         Средно  1

858     Старши експерт                                                                 Висше / Строителство,Висше / Науки за земята (Геология,   1

Хидрогеология)

719     Електромонтьор                                                                Средно / Електротехника и енергетика (ел. специалност за работа с         1

ел. уреди)

760     Помощник-готвач                                                               Средно  4

837     Охранител                                                                        Средно  5

557     Дърводелец, поддръжка                                                      Основно  1

743     Работник, почистване на плувни басейни                              Средно,Основно  1

593     Сервизен техник                                                                Висше / Компютърни науки  Познания по                                                                              1

хардуер,операционни

Страница 1 oт 13

 

№ РМ          Длъжност                                                                    Образование  Езикови знания                                                                               Компютърни умения                                               Бр. 

неза

866     Машинист, пътно-строителни машини                                  Средно  1

473     Склададжия                                                                       Средно  MS Office                                                                                   1

868     Водач, мотокар                                                                  Средно  2

707     Продавач-консултант                                                          Средно  10

877     Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап  Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Физическо    1

възпитание и спорт)

787     Пиколо                                                                             Средно  2

878     Продавач-консултант                                                          Средно  1

844     Шофьор, лекотоварен автомобил                                         Средно  2

830     Работник, поддържане на железен път и съоръжения               Средно,Основно  5

658     Касиер                                                                             Средно  13

796     Технически ръководител, строителство                                 Висше / Машиностроене, металообработване и металургия (ТМММ)                                                                                      2

827     Шофьор, линейка                                                               Средно  2

833     Технически сътрудник                                                        Средно  1

799     Шофьор, тежкотоварен автомобил                                        Средно  1

842     Шофьор, товарен автомобил                                               Средно  1

840     Водач, електрокар                                                              Средно  1

660     Склададжия                                                                       Средно  2

798     Корабен електрозаварчик, двойни дъна и затворени съдове      Професионална квалификация (заварчик – ръчно електродъгово   1

заваряване),Средно (заварчик )

776     Електромеханик                                                                 Професионален колеж / Електротехника и енергетика (ел. техник,   1

ел.механик),Средно / Електротехника и енергетика (ел. техник,

774     Инженер поддръжка                                                            Висше / Електротехника и енергетика,Висше / Машиностроене,   MS Office – Excel, Word,                                                                1

металообработване и металургия                                                                                                 Internet

786     Майстор-сладкар                                                               Основно (квалификация “Сладкар”),Средно / Хотелиерство,   2

ресторантьорство и кетеринг (сладкар)

728     Администратор, хотел                                                        Средно  Английски                                                                                 1

838     Организатор, производство                                                 Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия,   2

пластмаси и стъкло (мебелно производство),Средно

596     Учител, ресурсен                                                               Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Специална                                                                                 MS Office, Internet  1

педагогика)

724     Машинен оператор, металорежещи машини                           Средно / Машиностроене, металообработване и металургия   2

(Машинна специалност),Средно

648     Сервитьор                                                                        Средно  6

631     Камериер/камериерка, хотел                                                Средно  11

622     Общ работник                                                                   Средно  Чужди, Руски                                                                              6

632     Сервитьор                                                                        Средно  10

580     Касиер                                                                             Средно  2

595     Социален педагог                                                              Висше / Подготовка на учители по специални предмети (социална                                                                                   MS Office, Internet  1

педагогика)

572     Корпусник, корабостроене и кораборемонт                           Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни                                                                      1

средства (Корпусник; машинен шлосер),Средно / Машиностроене,

570     Заварчик                                                                          Средно (квалификация “Заварчик”)  2

571     Инженер, корабостроене и кораборемонт                              Висше (Машинен инженер),Висше / Машиностроене,   AutoCad                                                                                    1

металообработване и металургия (Машинен инженер)

Страница 2 oт 13

 

№ РМ          Длъжност                                                                    Образование  Езикови знания                                                                               Компютърни умения                                               Бр. 

неза

578     Мияч, превозни средства (ръчно)                                         Основно,Средно  4

645     Мияч, съдове (ръчно)                                                          Основно,Средно  1

576     Мияч, съдове (ръчно)                                                          Основно,Средно  2

646     Готвач                                                                              Средно  3

575     Сервитьор                                                                        Средно  3

574     Барман                                                                             Средно  1

577     Готвач                                                                              Средно  1

456     Учител, детска градина                                                        Висше / Подготовка на детски учители (НУП;ПУНУП)  2

550     Чистач/ Хигиенист                                                              Средно  2

547     Технически организатор                                                     Висше  1

560     Майстор-готвач                                                                  Средно  2

562     Помощник-готвач                                                               Средно,Основно  6

552     Чистач/ Хигиенист                                                              Средно  1

558     Работник, поддръжка                                                          Основно  1

747     Счетоводител                                                                    Висше / Икономически науки (Икономика, Счетоводство и контрол                                                                                      Word, Excel, MS office  1

или Финанси),Висше / Счетоводство и данъчно облагане

569     Общ работник                                                                   Основно  2

725     Домакин                                                                           Средно  1

841     Учител, детска градина                                                        Висше / Подготовка на детски учители (НУП, ПУНУП)  1

533     Счетоводител                                                                    Висше / Счетоводство и данъчно облагане (Счетоводство и контрол)                                                                                    Английски                                                                       1

727     Работник, поддръжка                                                          Средно  1

667     Барман                                                                             Средно  Немски, Английски                                                                     Ms office и специализиран                                                 4

хотелски софтуер

686     Мениджър екип                                                                  Средно,Висше  Работа с компютър                                                                     1

722     Машинен оператор, металорежещи машини                           Средно / Машиностроене, металообработване и металургия   3

(Машинна специалност)

723     Камериер/камериерка                                                         Средно,Основно  4

639     Логопед                                                                            Висше / Подготовка на учители по специални предмети (логопедия)                                                                                Ms office  1

712     Готвач                                                                              Средно  2

771     Стоковед                                                                          Средно  Английски                                                                                 Ms office                                                                          1

675     Мияч, съдове (ръчно)                                                          Средно  3

718     Санитар                                                                           Основно  2

673     Камериер/камериерка, хотел                                                Средно  5

637     Психолог                                                                          Висше / Психология  Ms office                                                                                    1

636     Кинезитерапевт                                                                 Висше / Терапия и рехабилитация (кинезитерапия)  Ms office                                                                                    1

676     Общ работник                                                                   Средно,Основно  1

726     Готвач                                                                              Средно  2

Страница 3 oт 13

 

№ РМ          Длъжност                                                                    Образование  Езикови знания                                                                               Компютърни умения                                               Бр. 

неза

710     Администратор, хотел                                                        Средно  Английски, Руски                                                                        1

857     Старши инспектор                                                             Висше / Строителство,Висше / Науки за земята (Хидрогеология,   2

Геология)

708     Сервитьор                                                                        Средно  5

681     Машинен оператор, пералня/перачница                                Средно  4

720     Галванотехник                                                                   Средно  2

729     Отговорник, търговска зала                                                 Средно  Английски                                                                                 4

672     Санитар                                                                           Основно,Средно  2

647     Сервитьор                                                                        Средно  5

706     Ръководител звено, изследване и развитие                            Висше / Физика (геофизика, метеорология),Висше / Науки за земята                                                                                        работа с наличен софтуер  1

(геофизика, метеорология)

819     Помощник-готвач                                                               Професионална квалификация / Хранителни технологии,Средно  3

820     Специалист, труд и работна заплата                                     Средно / Икономически науки,Висше / Счетоводство и данъчно   Ms office                                                                                    1

облагане (Счетоводство и контрол),Висше / Икономически науки

872     Камериер/камериерка                                                         Основно,Средно  10

678     Помощник-готвач                                                               Средно  2

854     Камериер/камериерка, хотел                                                Основно,Средно  5

847     Камериер/камериерка, хотел                                                Средно  7

832     Сервитьор                                                                        Средно  20

679     Експедитор, стоки и товари                                                 Средно  Ms office и складов софуер                                                           1

869     Огняр                                                                               Средно,Професионална квалификация (огняр)  1

836     Камериер/камериерка                                                         Средно  15

871     Сервитьор                                                                        Основно,Средно  11

867     Машинен оператор                                                            Средно  6

823     Управител, хотел                                                               Висше,Висше / Пътувания, туризъм и свободното време (туризъм)  Английски, Немски                                                                     Ms office, хотелски                                                            1

софтуер

860     Администратор, хотел                                                        Професионален колеж / Хотелиерство, ресторантьорство и   Английски                                                                                 2

кетеринг

821     Работник, поддръжка на сгради                                            Средно / Електротехника и енергетика,Средно / Строителство  2

850     Сервитьор                                                                        Средно,Професионален колеж  20

627     Продавач-консултант                                                          Средно  8

721     Машинен инженер                                                              Висше / Машиностроене, металообработване и металургия (ТМММ)                                                                                      1

859     Помощник-възпитател                                                        Средно  1

736     Оператор, наземно обслужване                                           Средно  5

853     Барман                                                                             Средно  Английски                                                                                 4

870     Помощник-готвач                                                               Средно  4

815     Камериер/камериерка, хотел                                                Средно,Основно  8

665     Пиколо                                                                             Средно  Английски                                                                                 4

873     Барман                                                                             Средно,Професионална квалификация (барман)  10

Страница 4 oт 13

 

№ РМ          Длъжност                                                                    Образование  Езикови знания                                                                               Компютърни умения                                               Бр. 

неза

664     Администратор, хотел                                                        Средно  Немски, Руски, Английски                                                            Ms office и специализиран                                                 7

хотелски софтуер

758     Пиколо                                                                             Професионален колеж,Средно  Руски, Английски                                                                        Ms office                                                                          4

755     Перач (ръчно)                                                                   Основно,Средно  3

754     Сервитьор                                                                        Средно  Немски, Английски                                                                     2

779     Камериер/камериерка                                                         Средно  8

740     Продавач-консултант                                                          Средно  5

764     Сервитьор                                                                        Професионален колеж,Средно  Руски, Английски                                                                        6

757     Администратор, хотел                                                        Висше,Професионален колеж,Средно  Руски, Английски                                                                        Ms office                                                                          4

766     Камериер/камериерка                                                         Начално,Средно,Основно  10

765     Салонен управител                                                            Професионален колеж,Средно,Висше  Руски, Английски                                                                        Ms office                                                                          3

767     Готвач                                                                              Средно,Професионален колеж  6

768     Барман                                                                             Средно,Професионален колеж,Висше  Руски, Английски                                                                        6

862     Барман                                                                             Средно  1

861     Спасител, басейн                                                               Средно  Английски                                                                                 2

753     Мияч, съдове (ръчно)                                                          Средно,Начално,Основно  4

822     Машинен оператор, пералня/перачница                                Средно  3

817     Екскурзовод                                                                      Средно / Пътувания, туризъм и свободното време,Висше /   Английски, Френски, Руски,                                                          2

Пътувания, туризъм и свободното време,Средно,Висше                                                                                                 Немски

824     Помощник-директор, административно-стопанската дейност    Висше / Икономически науки  Word, Excel, Internet, e-mail                                                           1

876     Домакин                                                                           Средно  Работа с компютър                                                                     1

705     Касиер, домакин                                                                Средно / Икономически науки,Висше / Икономически науки  Ms office                                                                                    1

851     Сладкар                                                                            Професионална квалификация / Хранителни технологии   4

(сладкар),Средно,Професионален колеж

849     Помощник-готвач                                                               Средно  8

741     Камериер/камериерка, хотел                                                Средно  9

816     Администратор, хотел                                                        Висше,Средно  Английски, Немски                                                                     Ms office, Clock Evolution                                                    3

813     Барман                                                                             Средно  7

856     Склададжия                                                                       Средно  10

818     Готвач                                                                              Професионална квалификация / Хранителни технологии   5

(производство на кулинарни изделия),Средно

788     Готвач                                                                              Средно  3

790     Работник, строителството                                                   Средно,Основно  7

683     Сервитьор                                                                        Средно  5

659     Помощник-готвач                                                               Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг   2

(квалификация “Готвач”)

663     Сервитьор                                                                        Средно  Английски                                                                                 8

682     Отговорник, търговска зала                                                 Средно,Висше  Руски, Немски, Английски                                                            1

845     Чистач/ Хигиенист                                                              Средно  1

Страница 5 oт 13

 

№ РМ          Длъжност                                                                    Образование  Езикови знания                                                                               Компютърни умения                                               Бр. 

неза

477     Сервитьор                                                                        Средно  Немски, Руски, Английски                                                            4

474     Барман                                                                             Средно  Английски, Немски                                                                     1

535     Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап  Висше / Чужди езици и филологии (Немски език)                             Немски                                                                           1

620     Чистач/ Хигиенист                                                              Основно,Средно  2

621     Камериер/камериерка                                                         Основно,Средно  6

792     Технически ръководител, строителство                                 Висше / Строителство,Средно / Строителство  1

433     Общ работник                                                                   Средно,Основно  3

614     Камериер/камериерка                                                         Средно  21

674     Администратор, хотел                                                        Висше,Средно  Руски, Немски, Английски                                                            2

789     Работник, подови облицовки и настилки                               Средно  3

623     Камериер/камериерка                                                         Средно  6

778     Машинен оператор, пералня/перачница                                Основно,Средно  3

625     Главен камериер/камериерка, хотел                                      Средно  2

795     Камериер/камериерка, хотел                                                Средно  10

777     Чистач/ Хигиенист                                                              Основно,Средно  2

713     Администратор, хотел                                                        Основно,Средно  Немски, Английски                                                                     Ms office                                                                          2

709     Сервитьор                                                                        Основно,Средно  Немски, Английски                                                                     8

716     Камериер/камериерка                                                         Основно,Средно  10

715     Готвач                                                                              Основно,Средно  7

780     Готвач                                                                              Средно  5

864     Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази  Висше / Математика                                                                    1

731     Рехабилитатор                                                                  Професионален колеж / Терапия и рехабилитация   Английски                                                                                 2

(рехабилитация),Полувисше / Терапия и рехабилитация

549     Общ работник                                                                   Средно  1

742     Спасител, басейн                                                               Средно  1

812     Сервитьор                                                                        Средно  7

669     Готвач                                                                              Средно  5

848     Камериер/камериерка                                                         Средно  15

746     Работник, озеленяване                                                       Средно / Градинарство (паркове и градини),Средно  6

734     Маникюрист                                                                      Средно  Английски                                                                                 2

846     Общ работник                                                                   Средно  3

855     Продавач-консултант                                                          Средно  Руски, Английски                                                                        29

852     Камериер/камериерка                                                         Средно  15

628     Касиер                                                                             Средно  4

670     Барман                                                                             Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно  Английски                                                                                 2

Страница 6 oт 13

 

№ РМ          Длъжност                                                                    Образование  Езикови знания                                                                               Компютърни умения                                               Бр. 

неза

733     Фризьор                                                                           Средно (Фризьорство),Средно / Фризьорски и козметични услуги   Английски                                                                                 1

(Фризьорство),Професионална квалификация / Фризьорски и

629     Работник, зареждане на рафтове                                          Средно  3

835     Готвач                                                                              Средно  6

732     Масажист                                                                          Средно  Английски                                                                                 3

863     Сервитьор                                                                        Средно  Английски                                                                                 5

834     Мияч, съдове (ръчно)                                                          Средно,Основно  15

414     Администратор, хотел                                                        Професионален колеж / Пътувания, туризъм и свободното време   Руски, Английски                                                                        2

(туризъм)

875     Помощник-готвач                                                               Средно  4

814     Пиколо                                                                             Средно  Английски, Немски                                                                     4

661     Пиколо                                                                             Средно  Английски                                                                                 1

666     Мияч, съдове (ръчно)                                                          Средно,Начално,Основно  1

677     Чистач/ Хигиенист                                                              Средно,Начално,Основно  3

680     Камериер/камериерка                                                         Средно,Основно,Начално  2

874     Рецепционист                                                                   Средно  Английски, Немски                                                                     Ms office                                                                          7

22       Помощник-готвач                                                               Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач)  2

493     Готвач, заведение за бързо хранене                                      Средно  1

501     Салонен управител                                                            Средно  1

495     Готвач, заведение за бързо хранене                                      Средно  1

318     Електротехник, поддръжка на сгради                                     Средно / Електротехника и енергетика,Средно  1

3        Чистач/ Хигиенист                                                              Средно (може и с основно образование)  4

24       Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет  Висше / Чужди езици и филологии (учител по Английски език)           Английски                                                                       1

23       Общ работник                                                                   Средно,Основно  1

20       Общ работник                                                                   Основно,Средно  1

498     Салонен управител                                                            Средно  1

18       Сервитьор                                                                        Средно  2

458     Машинен оператор, бродерия                                              Средно  Работа с компютър                                                                     1

16       Готвач                                                                              Основно,Средно  1

17       Готвач                                                                              Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг   1

(готвач),Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

12       Работник, подови облицовки и настилки  1

11       Работник, изолация  1

14       Шпакловчик  1

13       Гипсаджия, мазач  1

6        Чистач/ Хигиенист                                                              Без образование  3

568     Мияч, съдове (ръчно)                                                          Начално,Без образование  1

Страница 7 oт 13

 

№ РМ          Длъжност                                                                    Образование  Езикови знания                                                                               Компютърни умения                                               Бр. 

неза

21       Перач (ръчно)                                                                   Средно  1

513     Чистач/ Хигиенист                                                              Средно,Без образование,Начално  1

546     Чистач/ Хигиенист                                                              Средно  2

542     Инспектор, здраве и безопасност при работа                         Висше / Електротехника и енергетика (електротехника)  Word, Excel                                                                               1

597     Специалист продажби в областта на  техниката (без информацио  Висше (Инженер /бакалавър, магистър/ Машиностроене )                 Английски  CAD, MS office                                                                            1

551     Чистач/ Хигиенист                                                              Средно  1

563     Готвач                                                                              Средно  2

548     Общ работник                                                                   Средно  1

432     Работник, поддръжка                                                          Средно / Строителство (Вътрешни ВиК мрежи),Средно /   1

Електротехника и енергетика (предимство свидетелство за ел.

515     Мияч, прозорци/витрини                                                     Средно,Без образование,Начално  1

504     Готвач, заведение за бързо хранене                                      Средно  1

511     Шивач, мъжко/дамско облекло                                              Средно  1

494     Готвач, заведение за бързо хранене                                      Средно  1

503     Готвач, заведение за бързо хранене                                      Средно  1

499     Салонен управител                                                            Средно  1

489     Готвач, заведение за бързо хранене                                      Средно  1

455     Помощник-готвач                                                               Средно  1

500     Салонен управител                                                            Средно  1

502     Салонен управител                                                            Средно  1

457     Болногледач                                                                     Средно,Основно  1

544     Чистач/ Хигиенист                                                              Средно  3

491     Готвач, заведение за бързо хранене                                      Средно  1

ДБТ – Вълчи дол

12       Камериер/камериерка                                                         Средно  5

13       Барман                                                                             Средно  Английски, Немски                                                                     2

16       Монтажник, изделия от метал                                               Средно  3

29       Шофьор, товарен автомобил                                               Средно  1

23       Камериер/камериерка                                                         Основно  1

15       Чистач/ Хигиенист                                                              Основно  2

11       Работник, кухня  9

25       Тракторист                                                                       Средно (тракторист),Основно (тракторист)  1

31       Охранител                                                                        Средно  2

6        Помощник-готвач                                                               Основно  1

Страница 8 oт 13

 

№ РМ          Длъжност                                                                    Образование  Езикови знания                                                                               Компютърни умения                                               Бр. 

неза

2        Сервитьор  6

10       Водач, селскостопански машини                                          Основно  1

25       Работник, строителството  20

24       Домашен санитар  30

21       Камериер/камериерка, хотел                                                Средно  4

22       Сервитьор  5

8        Монтьор, ремонт на машини и оборудване                            Основно  1

ДБТ – Долни Чифлик

231     Общ работник                                                                   Без образование  2

220     Камериер/камериерка                                                         Начално,Основно,Без образование  5

221     Продавач-консултант                                                          Средно  1

222     Помощник-готвач                                                               Средно  1

87       Общ работник                                                                   Основно  2

201     Работник, сглобяване на детайли                                         Средно  3

134     Работник, почистване на плувни басейни                              Основно,Средно  Английски, Немски                                                                     2

202     Мияч, съдове (ръчно)                                                          Без образование  3

29       Рецепционист, хотел                                                          Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Висше /   Английски, Немски                                                                     програма за резервации                                                    2

Пътувания, туризъм и свободното време

192     Сезонен работник, горското стопанство                                Без образование  5

210     Камериер/камериерка                                                         Основно  1

28       Сервитьор                                                                        Основно  2

208     Помощник-готвач                                                               Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  5

205     Помощник-готвач                                                               Без образование  1

133     Камериер/камериерка, хотел                                                Основно  3

184     Работник, кухня                                                                 Основно  1

26       Камериер/камериерка                                                         Основно,Начално  2

25       Барман                                                                             Средно  2

206     Машинен оператор, шиене                                                  Основно  1

27       Готвач                                                                              Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг   2

(производство на кулинарни изделия и напитки )

229     Готвач                                                                              Основно  1

110     Готвач                                                                              Средно  1

230     Чистач/ Хигиенист                                                              Начално,Основно,Без образование  5

224     Барман                                                                             Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и   1

кетеринг,Професионален колеж

30       Пиколо                                                                             Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  1

Страница 9 oт 13

 

№ РМ          Длъжност                                                                    Образование  Езикови знания                                                                               Компютърни умения                                               Бр. 

неза

165     Перач (ръчно)                                                                   Без образование  1

217     Общ работник                                                                   Без образование,Основно  2

18       Сервитьор  2

17       Готвач  2

22       Камериер/камериерка                                                         Основно  3

12       Шофьор, лекотоварен автомобил                                         Основно  1

6        Камериер/камериерка                                                         Средно  1

4        Спасител, басейн                                                               Професионален колеж  1

79       Крупие                                                                             Средно  1

114     Машинен оператор                                                            Средно (Средно професионално )  1

80       Счетоводител                                                                    Висше / Счетоводство и данъчно облагане  2

190     Камериер/камериерка                                                         Основно  2

109     Касиер  1

200     Камериер/камериерка                                                         Без образование  1

132     Чистач/ Хигиенист                                                              Основно  5

107     Касиер                                                                             Средно,Основно  работа с касов апарат                                                                 5

185     Камериер/камериерка                                                         Основно  6

35       Водач, мотокар                                                                  Основно  1

183     Мияч, съдове (ръчно)                                                          Без образование  1

186     Готвач                                                                              Средно  1

36       Работник, рециклиране на отпадъци  5

106     Склададжия                                                                       Средно,Основно  3

193     Перач (ръчно)                                                                   Без образование  2

198     Работник, кухня                                                                 Без образование  1

118     Консултант, продажби ИКТ                                                  Средно  1

227     Работник, кухня                                                                 Без образование  2

211     Помощник-готвач                                                               Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  2

159     Озеленител                                                                       Без образование  1

127     Сервитьор                                                                        Средно  Английски                                                                                 word                                                                               1

125     Общ работник                                                                   Начално  2

128     Помощник-готвач                                                               Основно  5

161     Мияч, съдове (ръчно)                                                          Без образование  3

129     Камериер/камериерка                                                         Основно  1

146     Камериер/камериерка                                                         Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно  1

Страница 10 oт 13

 

№ РМ          Длъжност                                                                    Образование  Езикови знания                                                                               Компютърни умения                                               Бр. 

неза

136     Барман                                                                             Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман)  Английски                                                                                 1

157     Готвач                                                                              Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач)  2

163     Барман                                                                             Средно  1

142     Сервитьор                                                                        Основно  3

140     Готвач                                                                              Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  1

151     Мияч, съдове (ръчно)                                                          Без образование  4

188     Чистач/ Хигиенист                                                              Основно  2

143     Камериер/камериерка                                                         Основно  4

139     Рецепционист                                                                   Средно / Пътувания, туризъм и свободното време  Руски, Английски, Немски                                                            работа с компютър                                                           1

138     Камериер/камериерка                                                         Средно / Пътувания, туризъм и свободното време,Основно  1

145     Сервитьор                                                                        Основно  1

144     Помощник-готвач                                                               Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач)  1

141     Камериер/камериерка                                                         Основно (хотелиерство)  1

152     Мияч, съдове (ръчно)                                                          Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  5

216     Работник, кухня                                                                 Основно,Средно  5

37       Камериер/камериерка                                                         Без образование  2

122     Рецепционист                                                                   Средно  Английски                                                                                 1

215     Готвач                                                                              Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и   5

кетеринг,Основно,Професионален колеж

74       Продавач-консултант                                                          Средно  Руски 1

38       Рецепционист  Руски, Английски                                                                                                                                                             1

214     Сервитьор                                                                        Средно,Основно,Професионален колеж  5

113     Обслужващ, бюфет/лавка                                                     Основно  1

111     Чистач/ Хигиенист                                                              Без образование  2

112     Сервитьор                                                                        Основно  2

218     Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона              Основно  1

124     Мияч, съдове (ръчно)                                                          Начално  4

131     Барман                                                                             Основно  5

155     Камериер/камериерка                                                         Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  15

154     Сервитьор                                                                        Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно  10

160     Сервитьор                                                                        Основно  2

123     Готвач                                                                              Средно  2

156     Сервитьор                                                                        Средно  2

219     Сметосъбирач                                                                   Основно  1

149     Сервитьор                                                                        Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман-  Английски                                                                                 8

сервитьор)

Страница 11 oт 13

 

№ РМ          Длъжност                                                                    Образование  Езикови знания                                                                               Компютърни умения                                               Бр. 

неза

162     Сервитьор                                                                        Основно  1

228     Готвач                                                                              Професионална квалификация (Производство на кулинарни   1

изделия.),Основно

148     Готвач                                                                              Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач)  9

150     Работник, кухня                                                                 Основно  1

147     Барман                                                                             Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  Английски                                                                                 5

130     Сервитьор                                                                        Основно  5

126     Пазач, невъоръжена охрана                                                 Средно  2

ДБТ – Провадия

115     Мияч, съдове (ръчно)                                                          Начално  2

167     Заварчик                                                                          Средно / Машиностроене, металообработване и металургия   5

(заварчик)

168     Монтажник, метални конструкции                                         Средно / Машиностроене, металообработване и металургия   5

(техническо)

166     Счетоводител                                                                    Висше / Икономически науки  е       1

171     Работник, сглобяване на детайли                                         Средно  1

119     Сервитьор                                                                        Средно,Основно  1

131     Чистач/ Хигиенист                                                              Начално  3

113     Камериер/камериерка                                                         Начално  3

130     Камериер/камериерка                                                         Основно  2

164     Санитар                                                                           Начално  1

114     Готвач                                                                              Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг   1

(Производство на кулинарни изделия )

22       Камериер/камериерка                                                         Основно  2

120     Барман                                                                             Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  2

160     Оператор, производствена линия                                         Начално  3

161     Бояджия, промишлени изделия                                            Начално  1

162     Юрисконсулт                                                                    Висше / Право  МС Офис                                                                                  1

155     Охранител                                                                        Средно  2

141     Камериер/камериерка, хотел                                                Средно  6

140     Сервитьор                                                                        Средно  Английски                                                                                 3

139     Общ работник                                                                   Средно  1

152     Отговорник, спомагателни дейности                                     Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  2

124     Машинен оператор, производство на каучукови изделия          Средно / Химични продукти и  технологии (техническо)  1

123     Оператор, преса  2

21       Сезонен работник, горското стопанство                                Основно  10

118     Помощник-готвач                                                               Основно  3

Страница 12 oт 13

 

№ РМ          Длъжност                                                                    Образование  Езикови знания                                                                               Компютърни умения                                               Бр. 

неза

165     Специалист                                                                      Средно  МС Офис                                                                                  1

58       Медицинска сестра                                                             Висше / Здравни грижи  1

153     Машинен оператор, пералня/перачница                                Средно  5

23       Шофьор, лекотоварен автомобил                                         Основно  2

117     Администратор, хотел                                                        Средно,Професионален колеж / Хотелиерство, ресторантьорство и        Английски, Немски                                                             МС Офис                                                                        2

кетеринг

136     Сервитьор                                                                        Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  Английски                                                                                 МС ОФИС                                                                        2

138     Чистач/ Хигиенист                                                              Основно  4

47       Пиколо                                                                             Средно  1

137     Барман                                                                             Средно  Немски, Английски                                                                     МС Офис                                                                        2

134     Администратор, хотел                                                        Професионален колеж / Хотелиерство, ресторантьорство и   Английски, Немски                                                                     МС ОФИС                                                                        2

кетеринг,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

122     Пиколо                                                                             Средно  Английски                                                                                 2

128     Камериер/камериерка                                                         Средно  4

125     Помощник-готвач                                                               Основно,Средно  3

127     Машинен оператор, пералня/перачница                                Основно  2

135     Камериер/камериерка                                                         Средно  4

151     Работник, кухня                                                                 Основно  4

133     Рецепционист, хотел                                                          Професионален колеж / Хотелиерство, ресторантьорство и   Английски, Немски                                                                     Clock Evolution                                                                 2

кетеринг

154     Администратор, хотел                                                        Професионален колеж / Пътувания, туризъм и свободното време  Немски, Английски                                                                     МС Офис                                                                        2

148     Чистач/ Хигиенист                                                              Средно  5

150     Сладкар                                                                            Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  1

149     Помощник-готвач                                                               Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (пом.готвач)  8

156     Обслужващ, магазин                                                           Средно  2

46       Готвач                                                                              Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг   1

(готвач),Основно (готвач)

129     Готвач                                                                              Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  2

132     Общ работник                                                                   Основно  1

111     Администратор, хотел                                                        Професионален колеж / Хотелиерство, ресторантьорство и   Немски, Английски                                                                     CLOCK EVO                                                                     2

кетеринг,Висше / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

121     Камериер/камериерка, хотел                                                Начално  2

54       Касиер                                                                             Средно  2

116     Пиколо                                                                             Средно  Английски                                                                                 2

126     Чистач/ Хигиенист                                                              Начално  3

Страница 13 oт 13

**************************************************

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ “БЮРО ПО ТРУДА” – ДОБРИЧКА ОБЛАСТ – към 15.4.2019 г.г.

№ РМ                    Длъжност                                                                       Образование  Езикови знания      Компютърни умения                                                         Бр.

ДБТ – Генерал Тошево

51       Работник, кухня                                                                        Средно  1

42       Шивач, мъжко/дамско облекло                                                     Основно  5

73       Животновъд                                                                             Основно  1

75       Работник, производство на захар, захарни  и шоколадови издел       Средно  5

78       Военнослужещ, войник                                                              Средно  5

77       Монтажник, мебели от дърво и други подобни материали                Основно  2

25       Касиер                                                                                     Средно  5

76       Продавач-консултант                                                                 Средно  Руски, Английски                                                                               2

71       Камериер/камериерка                                                                Средно  3

ДБТ – Каварна

13       Администратор, хотел                                                                Средно  Английски, Румънски                                                                         2

126     Механик, промишлено оборудване                                              Средно / Електротехника и енергетика (eл монтьор)  1

135     Работник, озеленяване                                                               Средно  3

131     Камериер/камериерка                                                                Средно  3

130     Продавач-консултант                                                                 Средно  Английски                                                                                        2

123     Пазач, невъоръжена охрана                                                        Средно  1

125     Готвач                                                                                     Професионален колеж / Хранителни технологии (готвач)  4

120     Сезонен работник, промишлено производство                              Начално  7

67       Портиер                                                                                  Средно  3

30       Сервитьор                                                                               Средно  1

71       Камериер/камериерка                                                                Средно  4

124     Работник, озеленяване                                                               Средно (озеленители)  6

133     Водолаз                                                                                   Средно (водолаз)  3

68       Камериер/камериерка                                                                Средно  2

70       Сервитьор                                                                               Средно  Английски                                                                                        3

137     Готвач                                                                                     Средно / Хранителни технологии (готвач)  2

66       Общ работник                                                                          Основно  3

139     Моряк                                                                                      Средно (моряк)  2

110     Сервитьор                                                                               Средно (сервитьор)  Руски, Английски                                                                               1

Page 1 of 3

 

№ РМ                    Длъжност                                                                       Образование  Езикови знания      Компютърни умения                                                         Бр.

134     Продавач-консултант                                                                 Средно  word, exel                                                                                         1

140     Продавач-консултант                                                                 Средно  1

141     Камериер/камериерка                                                                Основно  1

127     Сервитьор                                                                               Средно (сервитьор)  4

91       Готвач                                                                                     Средно / Хранителни технологии (готвач)  1

128     Администратор, хотел                                                                Средно  Английски                                                                                        2

103     Работник, озеленяване                                                               Основно  1

132     Готвач                                                                                     Средно / Хранителни технологии (готвач)  2

63       Готвач                                                                                     Средно  7

136     Сервитьор                                                                               Средно (сервитьор)  2

94       Готвач                                                                                     Средно / Хранителни технологии (готвач)  4

51       Помощник-готвач                                                                      Средно  3

23       Работник, озеленяване                                                               Средно / Градинарство (паркове и градини) (работници в   1

озеленяването)

47       Електромонтьор                                                                       Средно / Електротехника и енергетика (eл монтьор)  1

22       Камериер/камериерка                                                                Средно  8

45       Заварчик  1

20       Техник, електрически системи                                                     Средно / Електротехника и енергетика (ел. техник)  1

86       Работник, поддръжка                                                                 Средно / Електротехника и енергетика (ел. техник )  1

92       Готвач                                                                                     Средно / Хранителни технологии (готвач)  5

119     Продавач-консултант                                                                 Средно  1

98       Камериер/камериерка                                                                Средно  1

97       Мияч, съдове (ръчно)                                                                 Средно  3

95       Камериер/камериерка                                                                Средно  5

101     Продавач-консултант                                                                 Средно  1

14       Камериер/камериерка                                                                Средно  1

302     Готвач                                                                                     Средно / Хранителни технологии (готвач)  2

93       Камериер/камериерка                                                                Средно  5

64       Готвач                                                                                     Средно  2

99       Гладач, преса (ръчно)                                                                Основно  2

113     Камериер/камериерка                                                                Средно  10

116     Сезонен работник, земеделието                                                  Основно  2

114     Камериер/камериерка, хотел                                                       Средно  3

107     Заварчик                                                                                  Средно / Машиностроене, металообработване и металургия   1

(заварчик, ъглови шевове)

108     Шлосер                                                                                   Средно / Машиностроене, металообработване и металургия   1

(шлосеро – монтажник)

Page 2 of 3

 

№ РМ                    Длъжност                                                                       Образование  Езикови знания      Компютърни умения                                                         Бр.

102     Рибар, крайбрежни води                                                            Средно (рибар)  1

104     Работник, строителството                                                          Основно  1

100     Машинен оператор, пералня/перачница                                       Основно  2

112     Сервитьор                                                                               Средно (сервитьор)  Английски, Руски,                                                                              4

Румънски

109     Готвач                                                                                     Средно / Хранителни технологии (готвач)  4

ДБТ – Тервел

67       Младши специалист                                                                  Начално  1

53       Машинен оператор, производство на пластмасови изделия             Основно  3

57       Шивач                                                                                     Основно  2

56       Крупие                                                                                    Средно  Word, Excel                                                                                      1

51       Шивач                                                                                     Основно  2

61       Продавач-консултант                                                                 Средно  Microsoft Office                                                                                  1

66       Подготвител, горница на обувки                                                  Основно  2

39       Счетоводител, оперативен                                                          Висше / Икономически науки,Средно / Икономически науки  готови програмни                                                                              1

продукти

52       Сезонен работник, горското стопанство  24