СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ        

“БЮРО ПО ТРУДА” 

No#  Длъжност                                Образование Езикови знания                                  Комп. умения Бр

ДБТ – Добрич

2637  Чистач/ Хигиенист 1

2753  Инспектор 2

2752  Счетоводител, държавен служител 2

2754  Счетоводител 1

2744  Общ работник, строителство на сгради 1

2761  Монтажник, метални конструкции 1

2733  Работник, кухня 1

2740  Автомонтьор 1

2732  Общ работник 53

2763  Общ работник 19

2662  Технически сътрудник 1

123    Метач                                         Без образование 4

124    Сметосъбирач                                Без образование,Начално 4

190    Главен експерт                               Висше / Архитектура, строителство и геодезия                                                1

(Бакалавър “Геодезия”)                                                         MS OFFICE. БАЗА

ДАННИ

206    Главен счетоводител                         Висше / Икономика (Сетоводство) 1

MS, Word, Excel,

Power Point и

146    Старши учител, общообразователен учебен Висше / Педагогика ( учител по общообразователен                                   1

предмет в гимназиале                       предмет – математика, физика и музика) MS OFFICE.

INTERNET

66     Учител на деца с езиково-говорни            Висше / Педагогика (Логопед) 1

нарушения

97     Счетоводител                                 Висше / Счетоводство и данъчно облагане,Висше /                                      1

Икономика                                                         Счетоводни

продукти

216    Животновъд                                  Начално 1

84     Общ работник                                Основно 1

144    Машинен оператор, миячна машина         Основно,Средно 1

175    Гладач                                        Основно,Средно 2

85     Носач-товарач, стоки                         Основно,Средно 1

07 февруари 2023 г.                                                              Page 1 of 3

 

No#  Длъжност                                Образование Езикови знания                                  Комп. умения Бр

139    Оператор, производство на акумулатори    Основно,Средно / Машиностроене, металообработване                                    5

и металургия

99     Монтажник, метални конструкции            Основно,Средно / Машиностроене, металообработване                                    2

и металургия

106    Заварчик                                      Основно,Средно / Машиностроене, металообработване                                    1

и металургия,Професионална квалификация /

131    Шивач                                         Основно,Средно / Производствени технологии – текстил,                                  4

облекло, обувки и кожи,Средно

174    Сондьор                                       Средно 2

121    Продавач-консултант                         Средно 1

125    Диспечер, транспортни средства             Средно 1

133    Аранжор, витрини/щандове                  Средно 3

176    Водопроводчик (външно водоснабдяване и Средно 2

канализация)

57     Шофьор, линейка                             Средно 1

2755  Оператор, въвеждане на данни              Средно 1

MS OFFICE. БАЗА

ДАННИ

151    Работник, поддръжка                         Средно (техническа специалност) 1

11     Птицевъд                                     Средно / Ветеринарна медицина,Средно /                                     1

Растениевъдство и животновъдство                                                         Компютърна

грамотност

150    Домакин                                      Средно / Електротехника и енергетика (техническа                                1

специалност)

172    Счетоводител                                 Средно / Икономически науки (Счетоводител),Висше /                               1

Икономика (Счетоводител)                                                         MS OFFICE.

СЧЕТОВОДНИ

10     Шлосер                                       Средно / Машиностроене, металообработване и                                  1

металургия                                                         Компютърна

грамотност

183    Електромонтьор                              Средно / Машиностроене, металообработване и                                  1

металургия (електромонтьор)

182    Заварчик                                      Средно / Машиностроене, металообработване и                                  2

металургия,Професионална квалификация /

2690  Автомонтьор                                  Средно / Моторни превозни средства, кораби и                                     1

въздухоплавателни средства (монтьор),Основно

122    Шофьор, автокран                            Средно / Моторни превозни средства, кораби и                                     1

въздухоплавателни средства (Управление на

2736  Подготвител, горница на обувки             Средно / Производствени технологии – текстил, облекло,                                    5

обувки и кожи,Начално,Средно,Основно

2737  Шивач, обувки                                Средно / Производствени технологии – текстил, облекло,                                    5

обувки и кожи,Начално,Средно,Основно

2738  Крояч, обувни изделия                       Средно / Производствени технологии – текстил, облекло,                                    5

обувки и кожи,Начално,Средно,Основно

132    Гладач                                        Средно / Производствени технологии – текстил, облекло,                                    1

обувки и кожи,Основно

52     Машинен оператор, шиене на обувки        Средно / Производствени технологии – текстил, облекло,                                    5

обувки и кожи,Основно

58     Контрольор, качество                         Средно / Производствени технологии – текстил, облекло,                                    1

обувки и кожи,Средно

07 февруари 2023 г.                                                              Page 2 of 3

 

No#  Длъжност                                Образование Езикови знания                                  Комп. умения Бр

107    Организатор, експедиция/товоро-            Средно / Секретарски и административни офис                                2

разтоварна и спедиторска дейн              дейности,Средно

205    Шофьор, тежкотоварен автомобил           Средно / Транспортни  услуги,Средно                                         1

155    Готвач                                         Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг                          4

(готвач),Основно (готвач),Средно

158    Главен готвач                                 Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг                          1

(готвач),Средно (готвач),Професионална квалификация /

153    Сервитьор                                    Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                    5

кетеринг,Основно,Средно

152    Администратор, хотел                        Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                    Английски 2

кетеринг,Основно,Средно                                                         MS OFFICE. БАЗА

ДАННИ

154    Камериер/камериерка, хотел                 Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                    5

кетеринг,Основно,Средно

194    Общ работник, промишлеността             Средно / Хранителни технологии,Основно                                   1

173    Техник, електрически системи               Средно,Средно / Електротехника и енергетика                                             2

98     Заварчик                                      Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и                                  1

металургия (заварчик),Професионална квалификация /

111    Машинен оператор, шиене                   Средно,Средно / Производствени технологии – текстил,                                  2

облекло, обувки и кожи

195    Шивач, обувки                                Средно,Средно / Производствени технологии – текстил,                                  4

облекло, обувки и кожи,Основно

104    Офис мениджър                              Средно,Средно / Пътувания, туризъм и свободното                                           Английски 1

време,Висше / Икономика                                                         Windows, MS Word,

Excel, Internet

Филиал Балчик

12     Социален работник                           Висше 1

офис пакет

15     Медицинска сестра                           Висше / Здравни грижи (МЕДИЦИНСКА СЕСТРА)                             2

13     Психолог                                      Висше / Психология (Психолог) 1

5      Шофьор, лекотоварен автомобил            Основно 1

11     Шивач                                         Основно 5

19     Тракторист                                    Основно,Средно 3

18     Шофьор, лекотоварен автомобил            Средно 1

10     Готвач                                         Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг                          1

(Готвач),Професионална квалификация / Хотелиерство,

14     Трудотерапевт                                Средно,Висше (Трудовтерапевт) 1

17     Овощар                                       Средно,Основно 5

07 февруари 2023 г.                                                              Page 3 of 3