СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ        

“БЮРО ПО ТРУДА” 

No#   Длъжност                                     Образование                             Езикови знания  Комп. умения   Бр

ДБТ – Добрич

120     Инспектор, качество на продукти (без           Висше                                                                                           2

храни и напитки)                                                                                                         база данни на

Microsoft

118     Професионален консултант                       Висше (Бакалавър)                                                                          1

MS office

152     Инженер, производство                             Висше / Машиностроене, металообработване и                                    1

металургия,Висше / Електротехника и енергетика  MS Office

2        Лекар                                                      Висше / Медицина                                                                           6

65      Ръководител, набиране на персонал           Висше / Хотелиерство, ресторантьорство и                                         1

кетеринг,Висше / Икономически науки               MS office

133     Гладач                                                    Начално,Основно                                                                           5

112     Гладач, ютия                                            Начално,Основно                                                                           5

71      Подготвител, горница на обувки                  Основно                                                                                        2

134     Шивач                                                     Основно                                                                                        5

136     Портиер                                                  Основно                                                                                        1

109     Шофьор, товарен автомобил                      Основно (8332-2006 Шофьор, товарен автомобил                                 2

(международни превози)                            (международни превози)),Средно / Моторни

144     Готвач                                                     Основно (Готвач),Средно (Готвач)                                                     20

17      Електромонтьор                                       Основно (електромонтьор),Средно /                                                  1

Електротехника и енергетика (електромонтьор)

127     Аниматор                                                Основно (за учащи),Средно                             Английски                   20

43      Помощник-готвач                                      Основно (Пом. готвач),Средно (Пом. готвач)                                        1

145     Камериер/камериерка, хотел                       Основно,Начално,Средно                                                                20

66      Машинен оператор, шиене                         Основно,Начално,Средно                                                                5

141     Организатор, производство                        Основно,Средно / Производствени технологии –                                  1

текстил, облекло, обувки и кожи

104     Координатор                                            Средно                                                         Английски                   1

MS office

129     Контрольор, качество                                Средно                                                                                          1

148     Рецепционист, хотел                                 Средно                                                         Немски, Английски        15

Eksel

123     Монтажник, изделия подплатени с картон     Средно                                                                                          2

119     Работник, сезонен                                    Средно                                                                                          1

12 Февруари 2019 г.                                                                                                                                         Page 1 of 3

 

No#   Длъжност                                     Образование                             Езикови знания  Комп. умения   Бр

117     Камериер/камериерка, хотел                       Средно                                                                                          6

89      Оператор, селскостопански машини            Средно                                                                                          1

116     Кредитен специалист, банка                       Средно                                                                                          10

60      Монтажник                                               Средно                                                                                          2

56      Сервитьор                                               Средно                                                         Английски                   1

67      Отчетник, счетоводство                             Средно (икономист)                                       Английски                   1

Офис пакет

1806   Камериер/камериерка, хотел                       Средно (Предимство е ако кандидатът има         Английски                   5

придобита квалификация за камериер.)

18      Машинист, еднокофов багер                       Средно (свидетелство за управление на багер)                                    1

88      Ветеринарен техник (фелдшер)                   Средно / Ветеринарна медицина (Ветеринарен                                    1

техник)

151     Заварчик                                                 Средно / Машиностроене, металообработване и                                  1

металургия (Заварчик ),Основно (Заварчик,

150     Шлосер                                                   Средно / Машиностроене, металообработване и                                  1

металургия,Основно (Шлосер)

31      Шивач                                                     Средно / Производствени технологии – текстил,                                   5

облекло, обувки и кожи,Основно (Шивач)

108     Технически секретар                                 Средно,Висше                                               Английски                   1

MS office

146     Барман                                                   Средно,Основно                                                                             20

143     Сервитьор                                               Средно,Основно                                                                             10

137     Продавач-консултант                                Средно,Основно                                                                             1

147     Пиколо                                                   Средно,Основно                                                                             5

68      Крояч, обувни изделия                              Средно,Основно                                                                             1

69      Шивач, обувки                                          Средно,Основно                                                                             8

62      Общ работник                                          Средно,Основно                                                                             2

Филиал Балчик

11      Склададжия                                                                                                                                                  1

Офис пакет

15      Чистач/ Хигиенист                                     Начално,Основно                                                                           2

9        Крояч, текстил                                          Основно                                                                                        5

2        Монтажник, хладилни и климатични             Средно                                                                                          1

инсталации

10      Технолог, облекло                                    Средно                                                                                          1

12 Февруари 2019 г.                                                                                                                                         Page 2 of 3

 

No#   Длъжност                                     Образование                             Езикови знания  Комп. умения   Бр

14      Продавач-консултант                                Средно / Търговия на едро и дребно                                                  1

16      Градинар, сезонен                                    Средно,Основно                                                                             4

12 Февруари 2019 г.                                                                                                                                         Page 3 of 3

loading...