Тричленен състав на Върховния административен съд разгледа дело №3392 за проучване и добив на газ в Добруджа. То е образувано по касационна жалба срещу определението на Варненския административен съд, който отхвърли отказа на директора на РИОСВ Варна да допусне инвестицията – решение, което от своя страна бе обжалвано пред първоинстанционния съд от фирмата „Русгеоком“, желаеща да добива газ в блок „Добрич“ в община Генерал Тошево. По делото има конституирани и трима души като заинтересовани страни.

Жалбоподателите искат ВАС да отмени определението на Административен съд – Варна и да остави в сила забраната за проучване и добив на газ в Добруджа, издадена от директора на РИОСВ – Варна. Адвокатът на инспекцията посочи, че нормите в Европейския съюз допускат инвестиции в индустрията само при спазване на основните права на гражданите за чиста околна среда. Според него, при издаването на определението във Варна, съдията не е взела под внимание становищата на редица компетентни органи като Басейнова дирекция, РЗИ и др.

От своя страна, адвокатите на инвеститора „Русгеоком“ настояха да се потвърди решението на първата инстанция, тъй като то е базирано на огромен материал с доказателства за безвредността на инвестицията. Те поискаха двуседмичен срок за писмена защита по делото. Съдебният състав определи 10-дневен срок. Писмени защити пожелаха да внесат и всички останали страни по делото.

Пред съда една от констуираните като заинтересована страна – инж. Иванка Казакова, отново напомни, че има категорични доказателства за вредни влияния при добива на газ в Добруджа и те са описани от експерти – постоянно изпускане на отровни газове (азотни окиси) в атмосферата на района; издаване на инфразвук и наличие на радиоактивна вода при сондирането, която не е категорично обяснено как ще се пречиства.

От прокуратурата посочиха, че заради нарушения на административно-производствени правила следва жалбата във ВАС да бъде окачествена като неоснователна, а актът на Административен съд – Варна да бъде оставен в сила.

След представяне на писмените защити от всички заинтересовани страни и изтичане на 10-те дни за това, се очаква в едномесечен срок съдебният състав на ВАС да излезе с решение. НДТ