РЪСТ НА ТУРИСТИТЕ ОТЧИТА ШАБЛА

0
893

В края на туристическия сезон, община Шабла отчете ръст на преминалите туристи и реализираните от тях нощувки. Данните са по справка на Теодора Димитрова, ст. експерт „Икономическа политика“в Общинска администрация Шабла, съобщава вестник „Изгрев“.

За летните месеци, юни-август, на територията на Общината са нощували 6 234 души, от които 5 072 българи и 1 162 чужденци. Румъния запазва лидерската си позиция като страната с най-много чуждестранни туристи на наша територия. Реализираните от българите нощувки са 29 639, а 4 671 са от чужденци.
„Тук не отчитаме изключителния интерес към т.нар. диво къмпингуване,  възможности за което единствено община Шабла предоставя. Нямаме статистически данни и за посетителите без престой “, сподели пред „Изгрев“ Теодора Димитрова.
Според Димитрова туристопотокът е бил видим с просто око, въпреки сравнително краткия туристически сезон. От проведени разговори със собственици на категоризирани обекти е станало ясно, че сезонът е бил добър във финансово отношение, което е знак, че институциите в лицето на Общинската администрация и Министерството на туризма (МТ) работят в правилната посока.
Димитрова допълни още, че предстоят срещи с бранша, на които да се дискутират проблеми от изминалия туристически сезон и да се направят предложения за изменения в Нормативната уредба, така че да бъдат удовлетворени всички заинтересовани страни, без това да е за сметка на качеството на предоставения туристически продукт. НДТ