Румяна Иванова е първото назначение в екипа на кмета на Община Добричка Соня Георгиева. Като заместник–кмет Иванова поема ресора “Хуманитарни дейности, европейски проекти, програми и икономическа политика”.

Румяна Иванова е в общинската администрация от 12 години. От 2007 г. до 2012 г. тя е главен експерт „Еврофондове и управление на проекти“. От август 2012 г. досега е била директор на дирекция „Административно-правно информационно обслужване и технологии и управление на собствеността“.

Румяна Иванова е машинен инженер. Завършила е Техническия университет във Варна, с магистърска степен „Техники и технологии по опазване на водите и въздуха“. Притежава следдипломна квалификация „Педагог“. Семейна е, с две деца.

loading...