Румена Маринова, директор на Общинското предприятие (ОП) „Обреден дом“ в Добрич, в интервю за Радио „Фокус“.

Фокус: Какво е предвидено през тази година за благоустрояване на Гробищния парк в добруджанския град?
Румена Маринова: Поставено е началото на изграждане на ограда на територията на Гробищния парк. В момента е в ход проучване на дейности за вида и материалите за нейното изграждане. Предвиден е начален ресурс от 10 000 лв. за първия етап на тази дейност. Ще продължим с ремонтните дейности на територията на сградния фонд, на залите, които предлагаме за ползване на гражданите – възпоменателни зали и траурна зала. Необходими са подмяна на осветлението и ремонт на таваните, пребоядисване на голямата възпоменателна зала. През 2020 година още бъдат осигурени терени за погребения. В Капиталовата програма са заложени средства в размер на 22 260 лв. Предвиждаме да бъдат продължени започнатите от 2019 година дейности по премахване на опасните тополи в Гробищния парк. Обследвани са отново всички дървета, класифицирани са като опасни и е наложително същите да се премахнат. Става въпрос за 16 броя дървета. Освен това ще бъдат поставени допълнителни контейнери за отпадъци на територията на християнската и мюсюлманската част.
Фокус: Кои са често срещаните проблеми в това направление?
Румена Маринова: Тенденцията по изоставяне на гробни места за съжаление е с нарастващи темпове. Такива гробни места на територията на Гробищния парк в Добрич са много. Става дума за гробни места, които са неподдържани, без видима грижа по тях, без изградени трайни надгробни знаци и с изтекъл срок на гробоползване. Практиката е подобни места да се предлагат за отнемане. Всички услуги, които предприятието предлага, са приети с решение на Общинския съвет и са разписани в Наредбата за таксите и цените на услуги, предлагани от Община Добрич, както и на указателно табло пред портала на Гробищния парк. Неговото работно време е съобразено с използването на светлата част на денонощието, като през периода от 1 април до 30 септември е от 7,00 до 20,00 часа, а от 1 октомври до 31 март – от 8,00 до 18,00 часа. Администрацията на Гробищния парк работи без прекъсване всеки ден включително почивни и празнични дни от 8,00 до 16,30 часа. Апелът към гражданите е да намират начин за редовно почистване на гробните места на техните близки – от силно затревяване, прорасла растителност, от дръвчета, които при непосещаемост и неподдържаност дълго време, се превръщат в големи дървета. Те от своя страна правят гробното място неизползваемо за повторно изкопаване и погребване, създава се също неудобство за съседни на него гробни места.
Фокус: Кажете повече за сравнително новата услуга абонаментно поддържане на гробни места и също за ползването на голямата траурна зала за поклонение?
Румена Маринова: И двете услуги имат своите предимства. Интересът към използването им е с тенденция увеличение, особено в пролетно-летния сезон. Услугата абонаментно поддържане на гробни места е полезна за гражданите, които не са в Добрич и нямат възможност да отделят време за поддръжка. Заявления за поддържане могат да се подават в администрацията на Гробищния парк всеки ден. Тогава колеги ще дадат пълна информация по дейностите, които се извършват. За улеснение на гражданите, ползващи услугите, предлагани от Общинското предприятие, е въведено в експлоатация ПОС терминално устройство за безкасови плащания. Чрез него е възможно да бъдат плащани както разходи за погребение, така и всички такси и услуги, които предприятието предлага.
Фокус: Благодаря за този разговор!

Жулиета НИКОЛОВА, кореспондент на ИА „Фокус“

http://focus-news.net/