През месец април служители на РИОСВ – Варна са извършили 288 проверки на 177 обекта, съобщават от РИОСВ. За отстраняване на нарушения са дадени 104 предписания. Издадени са седем наказателни постановления, с които са наложени три имуществени санкции в размер на 11 000 лв. и четири глоби, в размер на 400 лв. Съставени са общо 18 акта за установяване на административно нарушение.

Акцент в извършените планови проверки са инспекциите на защитените територии – резервати и Рамсарски места – резерват „Калиакра“, ПР „Балтата“, ЗМ „Блатно кокиче“, ЗМ „Степите“, ЗМ „Дуранкулашко езеро“, ЗМ „Шабленско езеро“.

Събраните суми през април от РИОСВ – Варна по наложени санкции по чл. 69 от ЗЗОС са 102 684,54 лв. 80% от сумите – 82 147,64 лв., ще бъдат преведени на общините Варна, Генерал Тошево, Девня, Добрич, Добрич-селска, Долни чифлик и Провадия. НДТ

loading...