РЕШЕНИЕ
№ 68-НС
Добрич, 15.03.2023

ОТНОСНО: приемане на график и утвърждаване на програма за обучението на членовете на секционните избирателни комисии в Осми изборен район – Добрички при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

С  оглед необходимостта от извършване на обучение на членовете на СИК, секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия, секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, при спазване на Указания за провеждане на изборите за народни представители в страната на 02 април 2023г, както и на основание чл. 72, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

РЕШИ:

  1. Определя членове на РИК – Добрич за провеждане на обучения на СИК в Осми изборен район – Добрички, както следва:
Община Членове на РИК
Добрич Цонка Велкова, Руслава Гаврилова
Добричка Цонка Велкова, Руслава Гаврилова
Балчик Цонка Велкова, Руслава Гаврилова,
Каварна Петя Славова, Сюзан Рамис, Семра Назиф-Рюстем
Шабла Петя Славова, Сюзан Рамис, Семра Назиф-Рюстем
Тервел Цонка Велкова, Петя Славова, Йорданка Йорданова
Крушари Диана Далакманска
Генерал Тошево Цонка Велкова, Руслава Гаврилова

 

  1. Приема график за обучения на СИК в Осми изборен район – Добрички, както следва:
Дата Община Час Членове РИК
26.03.2023г. Добрич 11:00 – х/м Цонка Велкова, Руслава Гаврилова
28.03.2023г. Добричка 11:00 – х/м Цонка Велкова, Руслава Гаврилова
27.03.2023г. Балчик 14:00 – х/м Цонка Велкова, Руслава Гаврилова,
27.03.2023г. Каварна 13:00 – х/м Петя Славова, Сюзан Рамис, Семра Назиф-Рюстем
27.03.2023г. Шабла 10:30 – х/м Петя Славова, Сюзан Рамис, Семра Назиф-Рюстем
25.03.2023г. Тервел 11:00 – х/ м Цонка Велкова, Петя Славова, Йорданка Йорданова
27.03.2023г. Крушари 10:00 – х/м Диана Далакманска
28.03.2023г. Генерал Тошево 14:00 – х/м Цонка Велкова, Руслава Гаврилова