РИК информира за възможностите за гласуване на хора със затруднено движение или увредено зрение

0
737
EU election. European Union parliament seats and a voting box on EU flag background, banner. 3d illustration

 

Във връзка с Решение №173-ЕП от 17.04.2019 г. на ЦИК  и съгласно чл.234 и чл.235 от Изборния кодекс относно мерките, които са предвидени за гласуване на избиратели с увредено зрение, увреден слух, затруднения в придвижването или други увреждания, Ви посочваме следната информация по общини както следва:

ОБЩИНА ДОБРИЧ ГРАД

  • СИК №24 в ДГ №9 “Пчеличка“ на ул.“Христо Смирненски“ №5 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в друга най-близка подходяща секция, например в Общински младежки център или ПГ по туризъм „П.К. Яворов“)
  • СИК № 27 в ДЯ №5 (бивша ДЯ №3 ) на ул. „Екзарх Антим I“ №1 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в друга най-близка подходяща секция, например в Общински младежки център или ПГ по туризъм „П.К. Яворов“)
  • СИК №41 в  ОУ „Христо Смирненски“ на ул. „Отец Паисий“ 17.
  • СИК №52 в ДГ №24 “ Приказен свят“ на ул.“Дунав“ 16 (достъпът до секцията е затруднен и се препоръчва гласуване в подходящи секции в СУ „Св. Кл. Охридски“)
  • СИК №57 в ДГ №12 “ Щурче“ на ул.“Вардар“ 67 (достъпът до секцията е затруднен и се препоръчва гласуване в подходящи секции в СУ „Св. Кл. Охридски“)
  • СИК №85 в ОУ Йордан Йовков на ул.“Ген. Г. Попов“ 52 (достъпът до секцията е затруднен и се препоръчва гласуване в подходящи секции №90 и №91 СУ „Димитър Талев“)
  • СИК №92 в ОУ Панайот Волов  на ул.“Христо Ботев“ 48 ( достъпът до секцията е затруднен и се препоръчва гласуване в подходящи секции №118 и ДГ „Радост №20“)
  • СИК №98 в ДГ №32 “Зорница“ в ж.к. „Строител“ до блок №65
  • СИК №111 в СУ „Л. Каравелов“ на ж.к. „Балик“ до блок 24 (достъпът до секцията е затруднен и се препоръчва гласуване в подходящи секции №118 и ДГ №20 „Радост“  или Дирекция “Социално подпомагане“)
  • Съгласно чл. 235, ал.3 ИК Община град Добрич, посочва подходящи за гласуване на хора с увреждания места, а имено: Детска ясла №4,  ул.“Л. Каравелов“ №55А; СУ „П. Славейков“, ул. „А. Кънчев“ №2; Общински младежки център, пл. „Стария орех“ 1;  СУ  „Св. Кирил и Методий „ , ул. „Велико Търново“ 2; ПГ по туризъм „П.К. Яворов“, бул. „25 септември“ 36; ОУ „Хан Аспарух“ ж.к. „Добротица“;  Дирекция “Социално подпомагане“; бул.  „Добруджа“ 8;  ДГ №18 „Дора Габе“ в  ж.к. „Дружба“ до бл. 44; СУ „Д. Талев“ по  ул. „Ген. Г. Попов“ 16 (секции  №90 и  №91)

Хората, нуждаещи се от транспорт за придвижване до избирателните секции в деня на изборите, могат да подават заявки в Общината на тел: 058/600 416 и 058/ 600 702; в самата Община или на електронния адрес: dobrich@dobrich.bg.

ОБЩИНА ДОБРИЧКА  посочва, че голяма част от сградите, в които се помещават  СИК са обезпечени с рампи и парапети. Секциите са разположени на първите етажи на сградите.

ОБЩИНА БАЛЧИК – СИК № 1 ТИЦ – Мелницата- с постоянна рампа; СИК № 9 – детска ясла в ж.к. „Балик“ – допълнително монтирана рампа; СИК № 14 – НЧ „Васил Левски“ – с постоянна рампа.

Хората, нуждаещи се от транспорт за придвижване до избирателните секции в деня на изборите, могат да подават заявки в Общината на тел: 0579/71055 и 0579/71071 .

ОБЩИНА КАВАРНА – СИК № 6 на ул. „25-ти септември“ № 6Б

Хората, нуждаещи се от транспорт за придвижване до избирателните секции в деня на изборите, могат да подават заявки на тел: 0570/82272.

ОБЩИНА ШАБЛА – СИК № 2 и СИК № 3, с адрес: гр. Шабла, ул. „Добруджа“  № 2, в сградата на СУ “Асен Златаров“ – изградена рампа.

Хората, нуждаещи се от транспорт за придвижване до избирателните секции в деня на изборите, могат да подават заявки на тел: 05743/45-88.

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ – СИК № 1 на ул. „Хан Аспарух“ № 36 – НЧ – „Димитър Дончев- Доктора“.

Хората, нуждаещи се от транспорт за придвижване до избирателните секции в деня на изборите, могат да подават заявки на тел: 05751/25-46 или в общинската адмирация.

ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО – СИК № 1 – клуб на пенсионера на ул. „Опълченска“ и СИК № 6 в ОУ „ Христо Смирненски“.

Хората, нуждаещи се от транспорт за придвижване до избирателните секции в деня на изборите, могат да подават заявки на тел: 05731/20-20 или в общинската адмирация.

ОБЩИНА КРУШАРИ – СИК № 1 с адрес с. Крушари на ул. „Г. Димитров“ № 27 – НЧ „Йордан Драгнев- 1894“.

Хората, нуждаещи се от транспорт за придвижване до избирателните секции в деня на изборите, могат да подават заявки на тел: 085771/20-24 или в общинската администрация.